Islamister forbereder mer terror fra Gaza

Ingen terrorgrupper kan operere uavhengig av den islamistiske Hamas-ledelsen i og fra Gaza. Nå bygges det opp til en ny runde med terror mot Israel, med utgangspunkt i den sørlige delen av Gaza, støttet av en internasjonal kampanje som også inkluderer en ny “Gaza flotilla”. Nye terrorgrupper under Hamas-vinger Nå er det opprettet og trent […]

Les mer

Hamas-rakett mot Hamas-talsmann

Det er heller sjelden det kommer humor og latter ut av et rakettangrep fra Hamas-islamister rettet mot Israel. Men fredag 16. desember endte en mislykket utskyting fra Gaza omtrent midt i huset til familien til den profilerte talsmannen for Hamas, Moshir al-Masri. Samme mann er også tilstede på møter i den øverste ledelsen av Hamas, […]

Les mer

Hamas gir opp tunnel-infiltrasjon?

Etter at ytterligere to store tunneler har rast sammen i Gaza med to dagers mellomrom, henholdsvis 28. og 30. oktober – blir Hamas nå tvunget til å omlegge eller oppgi sine  tunnelprosjekter. Mens det knytter seg usikkerhet til hva som forårsaket tunnel-raset 28. oktober, knyttes det siste raset til en godt planlagt, israelsk operasjon. Norsk […]

Les mer

Hamas-islamistene klare med nye raketter

Talsmenn for den israelske hæren sier nå at Hamas-islamistenes kampevne og rakettlagre snart er fullt på høyde med hva de hadde av potensialer før Gaza-krigen i 2014. Mens befolkningen i området ikke får normal tilgang på elektrisitet, har dårlig vannforsyning  og har vært utsatt for en angivelig blokade både fra Egypt og Israel – har de altså […]

Les mer

EUs øverste domstol kan fjerne Hamas fra terrorliste

Eleanor Sharpston, som er en sentral og toneangivende general-advokat i EUs høyeste domstol (European Court of Justice) har anbefalt EUs egen høyesterett å fjerne terrororganisasjonen Hamas fra svartelisten over terrorgrupper og organisasjoner som sanksjoneres av EU. Det var torsdag 22. september at Sharpston kom med sin spesielle anbefaling. Eleanor Sharpson har begrunnet sitt utspill slik, […]

Les mer