Om oss

Israels Venner i Norge (IVIN) (Org. no. 817 347 622) er en partipolitisk uavhengig og frittstående organisasjon, tuftet på et jødisk-kristent fundament ; i det vi ønsker å skape mer forståelse, kunnskap og sympati for Israel og motvirke anti-semittisme.

Vi ønsker likevel å presisere at foredrag, innspill, deltagelse fra medlemmer, foredragsholdere og debattanter kan ha ulike utgangspunkt, fra politiske interessegrupper, partier, religiøse og ikke-religiøse  organisasjoner, aksjoner og interessante enkeltmennesker som naturlig hører inn under vårt engasjement for Israel og jødene.

Vi bygger nå opp en livskraftig Israel-forening fra trønderhovedstaden, med medlemmer fra hel landet. I praksis betyr dette at vi også etter hvert må bygge opp lokalforeninger.

 

ÅRSKONTINGENT 2017

Enkeltmedlem: Kr. 300

Familiemedlemskap: Kr. 400

(Obs! Påfør navn på alle i familien)

Livsvarig medlemskap: Kr. 3 000.- (Engangsbeløp).

Rabattert medlemskap gjelder (minus kr. 100.- på kontingenten)  gjelder pensjonister, uføre og studenter.

Medlemsavgiften til konto: 4212 16 06792,  etter at du har sendt inn personopplysninger på epost , påført navn, adresse, mobilnr., epost, medlemskategori. Sendes til: post@israelsvenner.no

Webadresse: www.israelsvenner.no

Følg oss på Facebook: Israels Venner i Norge

Følg oss på YouTube: Israels Venner i Norge

Bank-konto: 4212 16 06792

Brønnøysundregistrene, org. no.: 817 347 622

Støtt oss via grasrotandelen i Norsk Tipping: www.norsk- tipping.no/grasrotandelen#search=817347622

Minner for ordens skyld igjen om vår email-adresse:  post@israelsvenner.no

Bjørn Sæther

IVIN

Støtt oss – og med deg inn i foreningen! Jo, flere vi blir jo bedre er det.