Medlemskap

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Israels Venner i Norge.

Vi venter nettopp på deg for å bli en sterk forening mot antisemittisme og for å tale Israel og jødenes sak.

Du kan enkelt registrere deg som medlem ved å fylle ut skjema under og trykke knappen “send”.

Kontingenten pr år er som følger og betales til konto 4212 16 06792

Betaler du inn årskontingenten for 2017 nå, blir du automatisk medlem ut året 2016 også.

(Dersom du vil støtte oss med større beløp, skal det ikke stå på oss!)

Enkeltmedlem Familiemedlem (påfør navn på samtlige medlemmer)
Vanlig medlem kr 300 kr 400
Pensjonist, trygdet eller student kr 200 kr 300

Merk innbetalingen med “Medlemskap og navn”. Når innmeldingsskjema er mottatt og innbetalingen av kontingenten er registrert, er medlemskapet i orden.

Medlemskapet følger kalenderåret og påminnelse om fornyelse sendes ut til medlemmene i e-post primo januar hvert år.

Vi takker for at du vil bli medlem i vår forening! Jo flere vi blir, jo sterkere står vi.


MEDLEMSREGISTRERING