Faktisk.no engasjert i Davidstjerna på Jørpeland!

Noen har snakket sammen i Oslo-medias faktasjekke-team Faktisk.no, som åpenbart i et startpunkt mener at det er greit at man kan anmode om å omforme Davidstjerner. Det var slett ikke det de har reagert på. Det medias egne faktasjekkere har hengt seg oppe i  er ordlyden i overskriften “Forbud mot Davidstjerne på Jørpeland” som en retorisk kan hevde ikke er helt dekkende; siden Strand kommune jo bare har “anmodet” om at julestjernen ble omformet slik at den ikke ikke lignet på en Davidstjerne. Som om det gjør saken mindre ekkel og trist. 

Av Roy Vega

Det ble et svare spetakkel knyttet til problemene Strand kommune så åpenbart hadde med julestjerna/Davidstjerna på Jørpeland. Strand kommune anmodet Klippen menighet om å omforme sin julestjerne slik at den ikke lignet mindre på en Davidstjerne. Dette er meget sterk kost ved inngangen til advent, ikke minst i denne delen av landet.

Oslo-media følger Israels Venner

Siden vi i Israels Venner (IVIN) omtalte saken først på vår nettside, var det flere medier som hengte seg på torsdag og fredag. I maktforholdet mellom en tung kommuneadministrasjon og en liten menighet vil fortsettelsen avhenge av på hvilke side av bordet man sitter – og følgelig hvordan en slik “anmodning” blir oppfattet. Maktforholdet er klart i kommunens favør. At det ble bråk ut av denne saken er nokså forutsigbart, da den er like nitrist som oppsiktsvekkende ved inngangen til adventen.

Faktisk.no fant ikke noe annet å sette fingeren på enn overskriften i artikkelen om den famøse julestjerne-saken på Jørpeland. Så kan man i ettertid diskutere om det kan oppfattes som et “forbud” i nedslagsfeltet og det aktuelle området. Vel, vi kan like gjerne kalle det en illevarslenede uhyrlighet. En kan nemlig ha følelsen av at vi gjennom sinnrike direktiver og praksis i det offentlige rom stadig oftere beveger oss på terskler der maskerte troll som lukter jøder og kristenmanns blod stadig får mer armslag for sine ordspill. En mulig konsekvens av dette er ikke bare anti-semittisme, men også det som kan utarte til en gryende kristenforfølgelse.

Faktasjekk på villle veier

Julestjerne som ligner for mye på en Davidstjerne skulle etter planen henge på Jørpelandsholmen som er kommunal eiendom. I en slik setting har kommunen i utgangspunktet, objektivt sett, helt legitimt et ord med i laget i forhold til hva som kan henges eller settes opp der. Men når man først benytter seg av kommunale innspill er noe av det dummeste en kan komme med en henstilling om å omforme  en julestjerne slik at den ikke ligner så mye på en Davidstjerne. Og da blir det ikke mindre dumt om organer som Oslo-medienes egen “Faktisk.no” forsøker å dempe denne saken! Snarere tvert i mot.

Vi tar hovedpoenget en gang til for ordens skyld: Slik Strand kommune har valgt sine ord og kommunisert overfor Klippen menighet på Jørpeland må det forstås slik at de ikke ønsker den tradisjonelle Davidsstjerna på Jørpelandsholmen velkommen. Punktum. Altså beveger vi oss klart på grensen til et forbud mot den julestjerna – og Davidstjerna – Klippen menighet skulle sette opp medio desember hvert år. Etter det vi forstår har menigheten kommet til at de skal etterkomme henstillingen fra Strand kommune. Det er bare å beklage. Ja, vi hadde et spisset overskrift om “Forbud mot Davidstjerne på Jørpeland”, men saken er så grov i hele sin form at en slik setning slett ikke blir noe stort poeng i sammenhengen.

 

Roy Vega

29.11.2019