Forbud mot Davidstjerne i Strand kommune?

Pinsemenigheten Klippen i Jørpeland i Strand kommune (Rogaland) har fått klar beskjed om å avslutte bruken av  Davidstjernen som tradisjonelt blir satt opp på Jørpelandsholmen midt i desember hvert år, i år fra og med 14. desember. Symbolet blir ikke tålt, og menigheten har fått beskjed fra kommunalt hold om å “omforme” stjerna.  

Av Roy Vega

Pinsemenigheten “Klippen” skulle etter planen sette opp sin flotte, tradisjonsrike og symbolsterke julestjerne på Jørpelandsholmen, som en fast del av sitt årlige julearrangement på stedet. I år kommer hovedarrangementet lørdag 14. desember, og påtenning av den lysende stjerna inngår med andre ord som den del av arrangementet, der det forøvrig synges julesanger. Dette siste skal fortsatt være lovlig i Strand kommune.

Etter oppfordring fra Strand kommune har menigheten Klippen fått melding å gi stjerna en ny utforming, som underforstått ikke lenger skal ha form som en Davidsstjerne. At en stjerna utmerket egner seg som julestjerne, alt etter hvordan man anskueliggjør det hele, er underordnet: Stjerne må fjernes og omformes slik den er i dag. Stadig i følge kommunens talsmenn.

Har du synspunkter på forbudet mot Davidstjerne i Strand kommune?

Ring 91611067

Email: ordforer@strand.kommune