Israel jager rakett-terrorens ledere og bakmenn

Terrorgruppen Islamsk Jihad med base i Gaza og viktige støttepunkter i Syrias hovedstad Damaskus – er nå i ferd med å gå opp i limingen etter at Israel har slått til mot organisasjonens ledere og organisasjonens indre struktur. Etter de gjentatte israelske angrepene direkte mot ledelsen i “Palestinske Islamsk Jihad” (PIJ) vil en ikke uvesentlig del av rakett-potensialet i dagens Gaza helt samtidig ha problemer.

Kraftig advarsel til Hamas

De kirurgiske, israelske aksjonene mot terrorledere i Gaza og den syriske hovedstaden 12. og 13. november setter naturlig nok støkken i operatører også i den nært beslektede Hamas-organisasjonen i Gaza. Denne er nemlig sirlig delt i to, slik den dominerende Fatah-fraksjonen har operert siden 1969 – med en militær og sivil del.

Hamas holder seg nok i ro inntil nye milliardbeløp er hempet inn fra EU, Norge og andre viktige supportere i løpet av denne vinteren. Men den hellige krigen mot Israel forplikter, ikke minst så lenge Hamas får beholde sin kommandostruktur. På den annen side viser det samme Israel nå at ingen terrorleder kan føle seg trygg, selv om en gjemmer seg på bakrom eller i bunkere. Israel har signalisert at landet fra nå av vil gå etter ledere bak rakett-terroren. Tidligere har Israel bevist at forsyningsledd betjente av den iranske revolusjonsgarden og Hezbollah-islamister i Syria også befinner seg i et utsatt nedslagsfelt.

Linjen til Damaskus brutt

I økende grad de siste to årene har Israel registrert at bakmenn i Damaskus over telefon har tatt del i teknisk rigging av rakettbaser og ikke minst ferdiggjøring og klargjøring av raketter i Gaza. Islamsk Jihad har koordinert direkte med representanter fra den iranske revolusjonsgarden også. Slike forhold får Israel med seg. Den pågående aksjonen mot Islamsk Jihad ble klarert på høyeste hold i Israel 2. og 3. oktober. Nå er det snart bare biter og smuler igjen av organisasjonen, på rekordtid. Psykologisk har dette selvsagt en effekt på flere operatører og ikke minst bakmenn.

Flerleddede terror-strukturer

Islamsk Jihad i Gaza, som nå er helt avhengig av støtten fra Iran, eksisterer i en egen struktur som kan minne om organisasjonskartet til PFLP-fraksjonen i PLO i 1970- og 1980-årene: PLO’s ledere kunne som dagens Hamas-ledelse i Gaza bare snu ryggen til terroraktiviteten når det passet, der terroraksjonene og likvidasjonene ble for synlige i mediabildet. Dersom Hamas i de kommende timer og dager føler for å støtte Islamsk Jihad i nye rakettangrep, er det med høyrisiko for å miste sine ledere en for en. Signalene i den retningen er nokså entydige nå.

Et gjennomgående trekk i dette perspektivet er at Israel fra nå av vil blinke ut enkeltpersoner og ledende terrorceller som skjuler seg i bakrom og ellers langt inne eller nede i bygninger, også langt borte fra Israel. Dette gjør det selvsagt stadig vanskeligere å operere fra Gaza, der Islamsk Jihad har vokst seg stor ei det stille, basert på omfattende støtte fra Iran. Når bakmenn i Syria heller ikke lenger kan føle seg trygge i sine påkostede luksusleiligheter og operasjonssentraler – får terroristene snart store problemer.

Terrorister strever med forsyninger

Islamisten-gruppene som gjemmer seg i sivile bygninger i Gaza er stadig avhengige av å få frem forsyninger, og nettopp i disse leddene følger det israelske luftforsvaret godt med på alt som rører seg, fra time til time. Slik det nå ser ut vil ikke Hamas våge å støtte Islamsk Jihad med raketter. Faren for dramatiske mottiltak fra Israel er overhengende. Nå har Israel i nokså klart språk fortalt at rakett-terror ikke lenger vil bli tålt, og at det vil utløse aksjoner direkte mot terrorens ledere, deres bakmenn, operasjonsbaser og lukkede cellestrukturer forøvrig.

R. Vega

13. november 2019