Islamister forbereder mer terror fra Gaza

Ingen terrorgrupper kan operere uavhengig av den islamistiske Hamas-ledelsen i og fra Gaza. Nå bygges det opp til en ny runde med terror mot Israel, med utgangspunkt i den sørlige delen av Gaza, støttet av en internasjonal kampanje som også inkluderer en ny “Gaza flotilla”.

Nye terrorgrupper under Hamas-vinger

Nå er det opprettet og trent nye frontgrupper – terrorceller –  som gis egne navn etter “martyrer”, det vil si drepte profiler fra Hamas-militsen. Disse gruppene tar nå i bruk ulike metoder for terror, der brannfakler og brannbomber festet til ballonger og drager fortsatt er høyt prioritert. Dette som ledd i en kampanje som allerede har pågått i tre måneder, men som nå synes å få et høydepunkt i løpet av de nærmeste dagene.

Miljøorganisasjonene helt tause

Det er helt stille blant de mange internasjonale miljøorganisasjonene som ellers er på pletten med voldsomme reaksjoner i det noe eller noen ødelegger natur og miljø forøvrig. Mye fin og sårbar natur, store jordbruksarealer, bygninger og annet går nå opp i flammer. Ikke en eneste miljøaktivist utenfor Israel har gitt lyd. Dette sier vel samtidig noe om hvor politisert de mest toneangivende miljøorganisasjonene nå er. Så lenge det er jødisk eiendom som rammes kan det tilsynelatende være det samme?

Varighet og omfang av brannfakler montert under ballonger har nå et omfang som ikke kan fortsette uten at den israelske hæren på en eller annen måte er nødt til å iverksette helt konkrete mottiltak. Skadeomfanget etter denne nye terror-varianten er stort, og det øker på for hver uke som går.

Brann-terror: Et kjent syn i åkerlandskap inn mot Gaza: Åkre som går opp i flammer. Men flammene sluker også driftsbygninger, boligområder, barnehager og annet. Det er brannfakler og brannbomber sendt opp med drager og ballonger som forårsaker dette.

Økt beredskap i Israel

Israelske militærkjøretøy, anti-rakettbatteri og artilleri er de siste dagene plassert inn mot sikkerhetsgjerdet til Gaza, særlig i den sørlige delen av det nå så betente området. Siden islamistene i dette området synes å legge opp til provokasjoner nettopp for å legitimere egen terror, i Arafats ånd, vil nok Israel legge opp til raske og direkte aksjoner. Generelt begynner israelere flest å gå lei av det mislykkede eksperimentet med “indre selvstyre” i Gaza; forøvrig i tråd med Oslo-avtalens intensjoner.

Ny “Gaza flotilla”

9. juli ble en ny “Gaza flotilla” satt på vannet, og det er ventet at det internasjonale propaganda-nettverket aktiviseres fra og med fredag formiddag. Der vil det hete at formålet med aksjonen er å “bryte blokkaden av Gaza” og – dette er nytt – “transportere syke og sårede som ikke har fått anledning til behandling”, underforstått på grunn av “blokkaden”. Da flåten gikk ut fra Kypros var det mulig å se skadde og syke anbragt i mindre båter rundt hovedskipet. Dette er trolig personer som skal brukes både som skjold og alibi i konfrontasjon med israelsk kystvakt. De faste medie-kontaktene er orientert om problemstillingen på forhånd.

Da “Gaza Flotilla” lå utenfor Kypros kom noe som lignet en øvelse der skadde og/eller syke personer ble anbragt i små båter ved hovedbåten. Dette er trolig personell som skal brukes som skjold i møte med israelsk kystvakt utenfor Israel. Naturligvis behørig fulgt av et håndplukket pressekorps..

Med andre ord, klart for nok et politisk teater ved Gaza. Språk og begrepsbruk, retorikken, er slik tilpasset at en skal legitimere “assistanse” fra humanitære organisasjoner, der håndplukkede talsmenn selvsagt vil peke på hvor ubarmhjertig Israel (og jødene) er. Og i dette spillet er allerede syke og sårene tatt med ombord. Rollene er med andre ord fordelte.

I Norge vil det etter alt å dømme være NRK og Norsk Telegrambyrå (NTB), samt VGs nettredaksjon som vil følge opptrinnet som snart kommer, på Hamas-islamistenes premisser.  “Gaza flotilla” kan være timet opp mot forestående provokasjoner og terroraksjoner fra Hamas-islamistene. Det siste har Israel tatt høyde for. De internasjonale medienettverkene til Hamas skranter noe etter stadige fraksjonsstridigheter innad i “Den palestinske administrasjonen” – som Hamas er en del av. Stadig nye, svært kostbare og mislykkede tunnelprosjekter i håp om å infiltrere Israel, har kostet islamistene veldig mye penger; og nå er de på jakt etter mer økonomisk støtte. Det er ikke uten betydning at Norge stadig leder “Giverlandsgruppen for Palestina”, som koordinerer internasjonal støtte til PLO og Hamas-administrasjonene, i stor skala og gjennom en rekke kanaler.

Operasjon Dagsverk

I det årets “Operasjon Nettverk” tar til i Norge, kommer ett av de største propaganda-fremstøtene på flere år mot Israel. Det er to personer i KFUK-KFUM Global som sitter sentralt i “Operasjon Dagsverk.”

Nå vil det snart bli samlet inn utallige millioner kroner i Norge som for en stor del, ikke bare kombineres med massiv anti-israelsk propaganda, men som også skal brukes til enda mer propaganda, der det å legitimere terror og fortsatte, relaterte voldelige angrep mot Israel er det primære.

Både PLO/Fatah i den palestinske administrasjonen og Hamas har nå begynt å profilere og TV-trene ungdommer som skal stille opp som håndplukkede intervjuobjekter i høst. Det synes med andre ord klart at både PLO/Fatah og Hamas under parasollen til “Den palestinske administrasjonen” (PA) nå sikter inn mot ungdom, både for å rekruttere i egne rekker og – ikke minst – for å få mer bredde internasjonalt. Det synes fortsatt å ligge rikelige doser med naivitet i dette, fra norsk side.

Roy Vega

10. juli 2018