Politisk teater bak svarte røykskyer i Gaza

Islamist-regimet i Gaza er inne i nok et politisk spill, der hovedelementene fra avdøde Arafats “Intifada” fortsatt er med: En kjører sivilkledde, ungdommer og også barn ut til bestemte områder, fremprovoserer en sikkerhetssituasjon – der en så avventer forutsigbar respons fra israelsk side.

I det Israel forsvarer seg blir ethvert tiltak definert som aggresjon, kritisert og fordømt. Igjen er det uskyldige palestinere som angivelig rammes. Dette teatret er repetert flere ganger, og det tar seg slett ikke noe penere ut i 2018.

Nå er det sikkerhetsgjerdet og relaterte kontrollsystemer som er taktiske mål: Ved å klippe kabler og piggtråd der sikkerhetsnivået normalt er nokså høyt, utløses selvsagt mottiltak fra israelsk side. Den svarte røyken som stiger opp mot himmelen gir også noe dekning, men inneholder samtidig giftige gasser. Men mest av alt blir røyken til en heftig kulisse i det politiske og ideologiske teatret vi er vitne til, der staten Israel er i hat-feltet atter en gang.

Islamsk “hellig krig” er det ideologiske grunnlaget for det vi er vitne til i Gaza, der en igjen spiller på hat mot jøder og Israel, og forsøker å eskalere en konflikt som kan bidra til å trekke oppmerksomheten bort fra Irans påtrykk i Syria. Kort sagt, ikke så mye nytt i det teatralske oppløpet vi nå ser i Gaza. 

Hamas håper på langvarig konflikt

Bak scenen er det fortsatt terrorisme det dreier seg seg om, med sivile som skjold og dekning. Ved å systematisk kanalisere sivilkledde personer inn i bestemte sikkerhetssoner ved grensegjerdet i Gaza blir mennesker igjen brukt som skjold. Bak og ut til siden – utenfor “scenen – ligger stadig Hamas-skyttere og fyrer løs enkeltskudd og salver inn mot Israel.

Så korte som avstandene er ved Gaza vet Hamas at de stadig utløser nye mottiltak og sikkerhetstiltak fra israelsk side, der hensikten hele tiden er å eskalere en konflikt der Hamas-islamister kommer ut op topp: De rivaliserer sterkt med den øvrige delen av den palestinske administrasjonen (PLO/PA) og vil så gjerne ha hovedscenen for seg selv.  Slik håper de å stadig kunne å holde mediashowet i gang, til over den israelske nasjonaldagen 14. mai og  som i år blir Israels 70-årsjubileum.

Bakmenn i Iran og Moskva?

Det er forlengst påvist betydelig Iransk støtte til Hamas-islamistene, også finansielt. Dette forplikter. Ved å fremprovosere en konflikt med Israel fra Gaza nå dreier fokus bort fra Syria og Hezbollah-islamistene, der den russiske støtten begynner å bli veldig kostbar: Putin sliter nå sterkt økonomisk på hjemmebane, samtidig som han har ambisjoner om å opprettholde trykket som støttespiller for Assad-regimet i Syria, alliert med Iran. Israel har strevd mye og lenge med kommunikasjonene i retning av Putin og hans mellommenn, men aldri så mye som i år.

Israelsk økonomi er etter forholdene sterk nå, og turiststrømmen i 2018 vil etter alt å dømme slå alle rekorder. Bakmenn som ikke ønsker Israel noe godt ser gjerne at islamistene i Gaza blir til et like behendig redskap for videre destabilisering som Hezbollah i Libanon og Syria. Vladimir Putin og det iranske regimet håper på å få et bedre forhandlingskort, der “Palestina”-kampanjen kan komme på skinner igjen, slik de ser det hele – som en eneste stor brodd mot jøder spesielt og vestlig innflytelse generelt.

Roy Vega

7. april 2018