Fullt hus med ambassadør og fargerik musiker!

Arrangements-oppsettet var like originalt som musikalsk og spenstig: Musikeren Ronny Farsund fra Malvik ved Trondheim kastet seg rundt og inviterte nokså ubeskjedent Israels ambassadør Raphael Schultz til møte på et hotell i sitt nærmiljø. Og satte selv toner til, sammen med jazz-venner. 

Meget populært

Med litt drahjelp på sosiale medier over et par, tre dager flokket det seg snart til med gamle og nye Israel-venner på Stav Hotell i Hommelvik. Siden vertskapet i all hovedsak bestod av en eneste, fargerik musiker – som så hempet med seg et par musikervenner for å tonesette kvelden, ble dette til et spennende, originalt og artig møte.

Israels ambassadør Raphael Schutz, som nå snart takker av fra Norge, så også ut til å stortrives.

Til Norge etter Gaza-krigen

Ambassadøren kom til Norge rett etter den siste Gaza-krigen og fikk følgelig mye å svare for, ikke minst i møte med norske medier. Han advarer mot den stadige tendensen til å orientere sitt forhold til Israel i konfliktperspektiv. Det gir en håpløs vinkling, sier han, og viste til at det nå er turbulent i en rekke arabiske land i Midtøsten, der konflikten mellom israelere og palestinere er redusert til en liten og marginal konflikt.

Iran – stadig økende trussel

Ambasadøren gikk hardt ut mot atomavtalen som stormaktene Kina, Russland, USA, Frankrike, Storbritannia og Tyskland inngikk med Iran i 2015. President Obama var en pådriver i dette bildet. Om denne atomavtalen reduserer det iranske atomprogrammet som sådan er den likevel en svært uheldig legitimering av det samme programmet, presiserte Schutz. Og det er farlig for Israel.

 

-Nå driver Iran politisk undergraving i flere regioner, i Libanon, Syria og Jemen. Det dreier seg om islamister og terrorister over hele linjen, og en kan bare tenke seg hva dette i sin konsekvens kan bety i kombinasjon med produksjon av utstyr til atomvåpen, kunne en stadig mer engasjert ambassadør konstatere.

Putin og Trump

Russlands Vladimir Putin representerer også en utfordring for Israel: – En gorilla setter seg der den ønsker å sitte. Alliert med den syriske president Bachar Assad og ikke minst Iran blir selvsagt også Putin til en problemfaktor. Det sier jo sitt når statsminister Benjamin Netanyahu faktisk har møtt den russiske lederen hele fem ganger i løpet av ett år, mest for å avklare opplegg i Syria, påpekte Schultz.

Når det gjelder den amerikanske presidenten, Donald Trump, gjentok den israelske ambassadøren det israelske analytikere har sagt og skrevet: Fortsatt gjenstår det å se hva som kommer ut av amerikansk politikk i i praksis, i forhold til Israel og Midtøsten forøvrig under Trump. Israelere flest gleder seg over at USAs ambassade nå skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem, men ut over dette er mye fortsatt åpent. Hva Trump og hans nærmeste i den amerikanske administrasjonen sier er en ting, hva som kommer ut av det hele i praktisk politikk kan være noe annet. Med andre ord: Det er fortsatt uklart hvilken linje den sterkt forretningsorienterte Donald Trump faktisk legger seg på, stadig i følge Schultz.

Boikott-aksjonene bommer

Boikott-aksjonene mot Israel bommer og sprekker, og bærer etter hvert i seg så mye ensporet grums at en rett og slett må spørre seg hvorfor nettopp Israel, den eneste jødiske staten i verden, må boikottes så mye mer enn noe annen nasjon? Intet annet land får en slik boikott-fokus. Dette speiler seg også i FNs Menneskerettighetsråd i Geneve, hevder Schutz: De har like mye kritikk rettet mot Israel alene som hele resten av verden til sammen.  I bakteppet ligger FN med sine 192 medlemsland, der et klart flertall slett ikke er demokratier og har lite til overs for Israel. – Vel, hva kan vi gjøre – vi har ikke noe alternativ til FN, så vi kan ikke annet enn forholde oss til det hele, slik realitene nå er, sa Schultz til en lydhør forsamling.

Økende teknologi-samarbeid

Israel har beveget seg fra det å være en landbruksland til et høyteknologi-land, eller fra “Jaffa” til “Java”, for å si det slik, sa Schultz. Og minnet om at samarbeidet mellom Norge og Israel stadig øker i det teknologiske feltet, og at en rekke bedrifter nå har kontakt med hverandre i de to landene, uten å gå veien om ambassaden i Oslo. Slik skal det være, la han til.

Teknologi-samarbeidet mellom Israel og Norge øker nå på en rekke områder. Og det er naturlig at olje- og gassutvinning blir til ett av flere temafelt i et bilde preget av samarbeid og innovasjon, påpekte  Schultz.

Israel skal nå utvinne olje og gass, og et samarbeid med Norge er helt naturlig på dette området. Men også når det gjelder forskning og utvikling av medisin og mye mer. Ambassadøren mener at det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Israel bare vil fortsette å vokse.

Musikeren og Israel-vennen Ronny Farsund

Historien om initiativtageren til møtet på Stav nord for Trondheim er spesiell. Hans engasjement har nemlig sine røtter i en brutal tysk hevnaksjon i Telavåg på Sotra i Bergen, i 1942. Noen tyskere ble drept i kamper med norske motstandsfolk i et hus på stedet, der flere motstandsfolk etter hvert hadde tilhold, med utstyr.

Terboven engasjerte seg personlig i en særdeles brutal hevnaksjon etter drapet på noen tyskere. Selv kom Terboven sammen med tyske SS-soldater til Telavåg 30.4. 1942, for å overvåke en særdeles  brutal hevnaksjon.

Alle hus ble så sprengt og brent, alle båter på stedet ble senket og samtlige dyr ført bort. Men enda verre: Alle menn mellom 16 og 60 ble pågrepet og sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Der døde  i alt 31 av de 72 som ble ført til konsentrasjonsleiren.

Mistet flere familiemedlemmer i konsentrasjonsleir

Ronny Farsund mistet flere av sine familiemedlemmer ifra Telavåg i Sachsenhausen. Historien om hevn-terroren i Telavåg har alene gjort et sterkt inntrykk på musikeren. Han har etter hvert følt på et slags slektskap med jødene og deres skjebne, forteller han. Men også en annen begivenhet kom til å sette sitt preg på Ronny.

Den LO-tilknyttede Musikernes Fellesorganisasjon vedtok på sitt landsmøte 24. oktober 2014 å boikotte israelske kulturinstitusjoner. Dette som en del av den internasjonale boikott-kampanjen (BDS). Ronny Farsund reagerte som musiker veldig sterkt på dette, og svarte med å melde seg ut av fagforbundet. Nå begynte han å interessere seg mer konkret for Israel. – Jeg mener å boikotte Israel eller hvilken som helst land egentlig, er forferdelig dumt.

Så, den tyske hevnaksjonen i Telavåg utenfor Bergen i 1942 og boikottaksjonen i regi av Musikernes Fellesorganisasjon var de to elementene som hver på sin måte beredet grunnen for en ny og meget sterkt engasjert Israel-venn i Malvik, like nord for Trondheim.

Farsunds favoritt-instrument er trompet og det går mye i jazz. Dette var samtidig historien om hvordan møter i Israels venner i Trondheim kommer til å få et langt sterkere musikalsk preg i tiden som kommer.

Ronny Farsund med nære musiker-venner, to, tre dagers heftig markedsføring i sosiale medier – og en særdeles engasjert israelsk ambassadør Raphael Schutz var med andre ord akkurat det som skulle til for å fylle hele møtelokalet på Stav Hotell utenfor Trondheim onsdag kveld.

Roy Vega

8. mars 2018