Syrisk terror-krigføring rev bort mor og far

Den unge jenta klarte å klatre ut av ruinene i leiligheten familien befant seg i, i østlige Goutha, der den syriske krigsmaskin har hamret løs i flere døgn – og gått ekstremt brutalt til verks i sivilbebyggelsen de siste dagene. Dette er et strategisk område øst for den syriske hovedstaden Damaskus der opposisjonsstyrker har hatt tilhold.  På bildet vet enda ikke jenta at begge foreldrene hennes nylig er drept. Hva hun selv har vært vitne til av grusomheter de siste dagene er ukjent. Nå er hun tatt hånd om av hjelpepersonell.

Syriske og russiske jagerfly har bombet sivil bebyggelse helt systematisk – i de østlige deler av provinsen Ghouta utenfor Damaskus de siste dagene. Så langt er nærmere 500 personer meldt døde. Siden bombardementet stadig pågår vil dødstallene stige.

Nærmere 500 personer er døde etter fem dager med helt groteske syriske fly- og artilleri-angrep i Ghota-provinsen, kan det Putin-støttede Assad-regimet i Syria notere seg nok en runde med en form for krigføring som nokså entydig hører hjemme i internasjonale folkerettsdomstoler. Nå som tidligere heter det at syriske og russiske jagerfly har angrepet “islamister” og “terrorister”, men i følge observatører skal det bare være ca. 300 islamister igjen i hele den provinsen som nå er angrepet. Det er med andre ord sivilbefolkningen, og mest bare dem, angrepene har gått ut over.

Der er også skutt tilbake med artilleri mot Damaskus fra opprørsstyrker i østlige Ghouta, men dette står ikke i noe forhold til det massive bombardementet av sivilbebyggelsen i Ghouta som den syriske diktatoren, Bachar Assad og russiske jagerfly nå har gjennomført.

Vladimir Putin initierte en våpenhvile for angivelig å “åpne en humanitær korridor”, men denne våpenhvilen ble snart avbrutt av nye flyangrep.

Roy Vega

27. februar 2018