Israel skjerper kontroll med sikkerheten i nordøst

Israel har kontroll over sikkerheten i nord og nordøst, og trimmer nå opp nye taktiske rutiner for samkjøring mellom luft, infanteri, artilleri og sjøstridskrefter. Med svært kort varslingstid kan alle våpengrener settes inn, og kraftsamle mot hvem det måtte være, tett fulgt av innkalte reservestyrker.

Nå er det spesielt de store reservestyrkene som skal øves i mars, både nord i Jordan-dalen, opp mot Golan og i Negev. Øvelsene retter naturlig nok fokus på en mulig aggresjon i nord, i landskapet mellom Libanon og Syria, der Hezbollah-islamister og iranske styrker veksler om å kjøre løpet.

Etter at Israel har begynt å slå hardt ned på iransk materiell generelt, samt iransk artilleri og etterretningsenheter spesielt, begynner Iran å ligge noe lavere i terrenget, i mer eller mindre i bokstavelig forstand. Det er også et åpent spørsmål i hvor stor grad Putin har mer enn en finger med i spillet i det hele. Det dreier seg i stor grad om nokså avansert, russisk-produsert materiell. Både Syria, Iran og Hezbollah er Putins allierte. Det kan avleses både på utrustning, metoder og operative strukturer. Selv om Iran formelt kjører mye av løpet nå.

Israel øver sammen med amerikanere

Deler av øvelsene som nå kommer i mars vil pågå sammen med amerikanske styrker. Det siste er ingen overraskelse, ettersom USA allerede er involvert nordøst i Syria, på kurdisk side og mot ISIS, syrere, iranere og til og med russere.

Iran har sørget for at spenningene inn mot Israel fra det sørlige Syria og i fjellene mellom Libanon og Syria har økt en del. Men fra dette frem til krigshandlinger er det langt igjen. Hezbollah-islamistene kan forsøke seg på provokasjoner for nettopp å utløse mottiltak, slik at Israel blir tvunget til å åpne en front mot syrisk territorium. Men dette vil være en rask og svært kostbar sak for Hezbollah og Iran. I dette bildet er det nemlig Israel som er på høyden – i dobbelt forstand.

Roy Otto Dyrli

23. februar 2018