Indre opprør svekker Irans aggresjon

Demonstrasjonene mot regimet i Iran tiltar i styrke og antar nå et omfang som vil komme til å svekke Irans pågående aggresjon rettet mot Israel. Dette hevder flere eksperter som følger utviklingen. “Død over diktaturet!” ropes det i demonstrasjoner som nå pågår i flere byer i Iran samtidig, og som øker på i styrke dag for dag.

– De pågående demonstrasjonenene vil redusere appetitten knyttet til det å utvikle en militær konflikt med Israel, enten direkte fra Iran eller gjennom Hezbollah. Faren for konflikt blir mindre og mindre.

Dette sier den tidligere nestlederen for det Nasjonale Sikkerhetsrådet i Israel, Sima Shine, i et intervju med Jerusalem Post mandag 1. januar. Det vises også til Irans betydelige økonomiske problemer. Om demonstrasjonene øker ytterligere, og det kommer til å bli gjennomført en generalstreik slik sosiale medier i Iran så sterkt går inn for – vil dette øke den indre uroen betydelig. Følgelig vil det iranske regimet ha store problemer med sine internasjonale ambisjoner og videre aggresjon rettet mot Israel i tiden fremover, via Syria, Hezbollah og etter hvert også gjennom Hamas-islamistene i Gaza. Israel mener å ha indikasjoner som viser at Iran også er inne som aktiv støttespiller bak en del Hamas-aksjoner rettet mot Israel. Det siste er en foruroligende utvikling isolert sett.

De stadig heftigere demonstrasjonene som nå ha rpågått over fem dager er det kraftigste siden den såkalte “Grønne revolusjonen” i 2009 i Iran. Da ble opprøret slått brutalt ned av iranske sikkerhetsstyrker, fulgt av massive henrettelser og fengslinger. Demonstrasjonene som nå pågår har skarpere paroler enn i 2009. “Død over Khamenei!” og “Død over diktaturet!” er hovedparolene. Regimets leder Ali Khamenei er under sterkt press. Samtidig er demonstrasjonene såvidt spredt at det vil by på problemer med å slå det hele ned etter samme mønster som for snart ni år siden. Det er allerede meldt om en rekke dødsfall knyttet til demonstrasjonene. Det er ventet at dødstallene kommer til å stige etter hvert som såkalte “sikkerhetsstyrker” blir satt inn mot demonstrantene.

Noen videre opptrapping og infiltrasjon i Irans regi inn mot Golan-høydene via Syria og Hezbollah-islamister er med andre ord ikke lenger så relevant. Det er imidlertid knyttet betydelig spenning til det videre forløpet inne i Iran, om demonstrasjonene virker øker på, og om det går mot generalstreik.

 

Roy Vega

2. januar 2018