Israel-vennen Bjørn Alsberg er død

Nok en hjørnestein blant Israels venner i Trondheim har falt fra. Professor Bjørn Alsberg døde 27. desember, 53 år gammel. Han var nær toppen av sin lysende akademiske karriere innen kjemi og fysikk ved universitetet i Trondheim (NTNU) da kreften tok farlig grep for noen år siden. Etter et par år med gradvis bedring snudde helsesituasjonen seg i høst.

Bjørn Alsberg ble kjent i en rekke land da han i 2009 tok initiativ til en dristig, men effektiv, intern mot-aksjon rettet mot et meget godt (egentlig vondt) forberedt forsøk på boikott av Israel ved universitetet i Trondheim. Boikott-forsøket ble slått ettertrykkelig tilbake, mot alle odds, stadig med Bjørn helt i front. Vi som løp i korridorene på NTNU sammen med Bjørn i 2009 følte vi var med på noe stort og viktig. Og i fortsettelsen lå allerede kimen til det som senere skulle bli organisert som  en helt ny Israel-forening, Israels Venner i Norge (IVIN). Bjørn Alsberg var tidligere med og etablerte lokalforeningen for Israel for Fred (MIFF) i Trondheim, stilte også på stands og var med på strategimøter.

Helsemessig opptur og ny innsats

Lenge så det ut til at det skulle gå bra med Bjørn, og vi i Israels venner (IVIN) gledet oss over hans helsemessige forbedring og ikke minst hans nævær som populær foredragsholder i Trondheim – nå senest 17. september i år. Temaet var nettopp boikott-aksjonen ved NTNU. Bjørn ofret mye av sin tid på Israel-arbeid, og var ofte på telefonen og email med råd og vink underveis – også den siste tiden han var blant oss.

Som professor har Bjørn Alsberg vært en sentral team- og forskningsleder, inspirator og foreleser ved NTNU i Trondheim de siste 16 årene. Hans spesialfelt var knyttet både til fysikk og kjemi; der datadesign og kvantemekanikk forbundet med atomer og molekylers oppbygging og bevegelse, også kalt “kunstig evolusjon” – ble Bjørns hovedområde. Nettopp det å omgjøre særdeles kompliserte kjemiske begreper, oppstillinger og relatert programspråk til noe lesbart og forståelig for vanlige studenter på langt lavere nivå – var bare noe av Bjørns store talent og styrke. I praksis betød dette at hans formidlingsevne også var meget stor. Før NTNU var han knyttet til Universitetet i Tromsø og før det igjen, Universitetet i Wales i Storbritannia.

Fanebærer for mot-aksjon mot Israel-boikott

Da Bjørn Alsberg kastet seg med som fanebærer i oppropet mot boikott av Israel ved NTNU i 2009 fikk boikott-aksjonistene en meget sterk motstander, og det på innsiden av universitetets vegger. Snart hadde 80 professorer og sentralt ansatte ved NTNU skrevet under på at de slett ikke støttet boikott-aksjonen mot Israel. Mot-kampanjen vokste seg stor over landegrensene, og vi som satt og lastet ned email og henvendelser fra store deler av verden i ukene som fulgte, kan underskrive på at dette var en mot-aksjon som virkelig ble lagt merke til internasjonalt – med positvt fortegn. Bjørn vil bli husket for sin formidable innsats i sakens anledning, som god venn og samarbeidspartner gjennom mange år.

Våre tanker går til Bjørns familie og kolleger.

Roy Vega

28. desember 2017