Norge reduserer støtte til Israel-boikottere

Norge skal redusere støtten til NGO-organisasjoner som driver boikott av Israel, skriver Jerusalem Post i en stort oppslått artikkel 2. juledag. Dette signaliserer en ytterligere oppmykning av forholdet til Israel, der det for tiden innledes samarbeid på flere plan, ikke minst knyttet til den forberedende olje- og gassutvinnigen langs Israels kystlinje.

Jerusalem Post refererer til en norsk regjeringsuttalelse fra 1. juledag der det heter i engelsk språkdrakt:

“Boycott creates distance, while the Norwegian government believes in dialogue and cooperation to create mutual trust as part of the solution to the Israeli-Palestinian conflict.” 

Nå er behovet for dialog offisielt grunngitt med hensyn til den “Israelsk-palestinske konflikten”, men dette skyldes vel aldrende tekstforfattere i embedsverket i det norske utenriksdepartementet, som stadig har vanskeligheter med å gi slipp på gamle doktriner. Det var nettopp i UDs korridorer man jublet som mest da det ble kjent at Yassir Arafat skulle tildeles Nobels Fredspris.

Israel har også fått en fast delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, fortsatt som en del av Israels knowhow knyttet til et urolig hjørne av verden, definert som NATOs “sørøstlige flanke” – inklusive Tyrkia. Den pågående kampanjen mot IS-islamister med avleggere i det nordlige og østlige Afrika har også påvirket det sikkerhetspolitiske samarbeidet med Israel positivt. På det våpentekniske feltet ligger Israel foran på flere områder, ikke minst når det gjelder styringssystemer for raketter som kan skyte ned større raketter med atomstridshoder. Det siste er et skrekk-scenario som rekker langt inn i USA, både med tanke på Iran og Nord-Korea.

Verden forandrer seg, og Norge står overfor en rekke utfordringer på det internasjonale arena. Vi ligger ikke lenger som en fredet plett på verdenskartet knyttet til aggressiv islamisme og relatert internasjonal terrorisme. I det norske utenriksdepartementet sitter det imidlertid fortsatt mange som har hatt Yassir Arafat som husgud siden 1970-tallet, men de er stort sett i ferd med å gå av med pensjon.

 

Roy Vega

26. desember 2017