Anonyme Facebook-medlemmer tas bort

Facebook-siden til Israels Venner er i prinsippet åpent for alle, men bl.a av sikkerhetshensyn luker vi nå bort alle som opererer anonymt på siden vår, altså under andre navn enn sitt eget. Vi må som administratorer vite hvem vi forholder oss til. Det vil også våre lesere og våre venner. Vi får stadig reaksjoner på noen som opererer under andre navn. Samtidig som vi vil at den og de som kommer med kommentarer og innspill selv får stå for det de uttrykker. Det oppstår stadig usikkerhet knyttet til personer som ikke identifiserer seg i åpne diskusjoner.

Ordningen som nevnt over er effektiv fra og med 16. desember 2017.

Roy Otto Dyrli

17. desember 2017