Hamas-rakett mot Hamas-talsmann

Det er heller sjelden det kommer humor og latter ut av et rakettangrep fra Hamas-islamister rettet mot Israel. Men fredag 16. desember endte en mislykket utskyting fra Gaza omtrent midt i huset til familien til den profilerte talsmannen for Hamas, Moshir al-Masri. Samme mann er også tilstede på møter i den øverste ledelsen av Hamas, og er samtidig en nøkkelperson – både i det pågående “opprøret” og i terror-kampanjen offisielt motivert av USAs flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Oberstløynant Yoav (Poli) Mordechai i IDF uttalte fredag følgende i tilknytning til den spesielle rakett-skytingen i Gaza:

“-Raketten traff et boligkompleks i Beit Hanoun i Gaza, som er hjemmet til en terrorist i Gaza, bror til Hamas-talsmannen Mushir al-Masri”.

Mordechai la til at det for få dager siden var et klasserom i skolen Ghazi Shawa i Gaza som ble rammet av en Hamas-rakett på avveie. Dette er i nøyaktig samme område som nå ble truffet for nok en rakett.

Rakett-offeret Moshir al-Masri er også mannen som i en tale i 2015 holdt opp en kniv under et folkemøte i Gaza og sa følgende: “Kniven er vårt valg. Den skal symbolisere vår kamp på Vestbredden og i Jerusalem!”. Etter dette kom en serie terrorangrep med kniv rettet mot israelere, uavlatelig med spor tilbake til den palestinske administrasjonen, samt voldsideolog og Hamas-talsmann Moshir al-Masri. Nettstedet Jewish Press og JNi Media er blant flere som har formidlet denne saken.

Rykter og spekulasjoner

Den prosentvise sjansen for at en slik rakett skal komme på avveie og treffe huset til al-Masris familie, en nøkkelperson i Hamas – skulle rent statistisk være så svinnende liten at det i Gaza øyeblikkelig utløste spekulasjoner, knyttet til det pågående maktspillet og intrigene i og rundt den palestinske administrasjonen (PA/PLO) og i Hamas helt samtidig. Rykter får nemlig raskt oppdrift i miljø der alt som minner om demokrati og ytringsfrihet er fraværende. Siden Hamas-talsmannen selv også er nært knyttet til grupperingen Islamsk Jihad er både han selv og hans klan et potensialt offer for den heftige rivaliseringen og posisjoneringen som pågår i de islamistiske gruppene i Gaza. Både hans familie, hanss bror og en familie fra Egypt ble rammet av raketten som formodentlig var på avveie.

Nå har det i ettertid blitt satt ut rykter som går på at familien til den profilerte Hamas-talsmannen ikke bodde i huset. Uten at det hjelper på realitetene i saken. Det er sikre kilder for denne opplysningen. Det er et bestemt bygningskompleks i Beit Hanoun i Gaza som ble truffet av raketten, der Moshir al-Masris familie bor. Hans bror er en av dem som nå deltar under en flytteoperasjon av familien, i sakens anledning.

Men da det øredøvende rakettnedslaget inne i Gaza raskt ble kjent i det isralelske forsvaret, IDF, samtidig som det ble kjent hvor raketten faktisk traff, kom smilene snart frem på israelsk side. De rammede delene av huset til Hamas-talsmannens familie, har også vært base for betydelige deler av Hamas sitt massive propaganda-apparat. Talsmannen er selv en av lederne i Hamas-apparatet, og har sammen med sin husløse bror brukt mye av sin tid på å fremprovosere voldshandlinger. Nå har han fått smake egen resept – og helt samtidig som hans familie, inklusive to brødre, fått andre ting å tenke på for en stund. Naturlig nok vil han selv være i tvil om dette egentlig var en tilfeldig hendelse, og om noen av hans rivaler ønsker hans død.

“Den som graver en grav, skal falle i den. Den som velter opp en stein, på ham skal den rulle tilbake.”

Sitet fra Salomos Ordspråk,‬ ‭26:27‬

 

16. desember 2017

Roy Vega