Dum demonstrasjon mot Netanyahu?

Den politiske opposisjonen, trigget av en nokså ilter politisk venstreside i Israel, fant igjen tiden moden til å kreve Bejamin Netanyahus avgang i en storstilt demonstrasjon i Tel Aviv lørdag. Netanyahu’s eget politiske parti, Likud, har advart sterkt mot denne demonstrasjonen – som samlet tusenvis av aktivister. I følge Jerusalem Post deltok omkring 25 000 i demonstrasjonene i Tel Aviv lørdag kveld. (9. desember)

Likud-partiet mener på sin side at bare valget av tidspunkt er uheldig isolert sett, og ikke bidrar til annet enn å stimulere og delvis legitimere de anti-israelske kreftene som nå deseperat forsøker å mobilisere, utnytte og trigge arabiske frustrasjoner etter det amerikanske vedtaket om ambassadeflytting til Jerusalem. Mens den politiske opposisjonen i Israel viser til korrupsjonsanklagene som er rettet mot statsministeren og flere av hans medarbeidere, slår Likud tilbake og presiserer at Israel nå må stå så sterkt samlet som mulig.

Lav terskel for korrupsjonsgranskinger

Israel er et pulserende demokrati, med svært lave terskler for granskninger knyttet til korrupsjon blant politikere. Dette kan selvsagt utnyttes for alt hva det er verd av den til enhver tids sittende opposisjon. Om den norske Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget tidvis har vært betydelig politisk farget og ladet i sine innspill og utspill, er det enda mer trykk i dette feltet i den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset. Det skal ikke så mye til for korrupsjonsanklagene hagle. Det har Netanyahu fått merke.

Men med den turbulensen som nå har oppstått i en del arabiske miljø, fremstår den store markeringen mot Netanyahus administrasjon fredag som en indirekte støtte til bråkmakere og islamister som nå er ute med sterke markeringsbehov. Nettopp for å utnytte følelser og stemninger, ikke minst med tanke på å øke rekrutteringen til sine terror-celler.

Roy Vega

9. desember 2017