Putin-Russland strever i Syria

Etter at Russland nå for 11. gang benyttet seg av sin mulighet for å legge ned veto i FNs Sikkerhetsråd i den åpenbare hensikt å hindre internasjonale undersøkelser etter gjentatt bruk av kjemiske våpen i Syria, er det tegn på at det russiske grepet om landet begynner å skrante. Putin har på sin side svart med å kjøre en ikke helt vellykket svertekampanje mot USA.

Desperate propaganda-fremstøt?

14. november publiserte det russiske forsvarsdepartementet en rekke bilder som angivelig skulle være “ugjendrivelige bevis” for at USA hjelper IS-islamister i Syria å rømme unna russiske flyangrep. Dette, som et ledd i omfattende, russiske propaganda-kampanjer med skarp brodd mot amerikanske og vestlige oprasjoner i dagens Syria, der nettopp IS nå er i ferd med å bli splittet helt opp og parkert.

Bildene som er publisert gjennom en rekke kanaler i sosiale medier er sakset fra ulike dataspill og fra tidligere krigshandlinger i Irak. En av årsakene til at Putin-Russland nå kjører massive kampanjer som skal styrke landets posisjon i Syria, er nok at den fremtidige og langsiktige, putinske strategien for kontroll over det krigstrøtte landet kan vise seg å svikte.

Amnesty International ut mot Assad-regimet

Amnesty International publiserte 13. november i år en rapport som entydig knytter den Putin-støttede, syriske diktator Bachar Assad til planmessige sultekampanjer og massedrap i Syria. Slike rapporter og dokumentasjoner reduserer samtidig utsiktene til at Assad-regimet overlever. Nå hefter det seg rett og slett for mye synlig brutalitet til det hele. En noe justert vestlig strategi – med noe mindre brodd mot Assad – inngir ikke tilstrekkelige muligheter for overlevelse på lengre sikt. Samtidig svikter russisk økonomi. Potensialet for å kjøre et fortsatt høyprofilert russisk engasjement på bakken og i luftrommet over Syria er betydelig redusert. Det finnes knapt budsjetter igjen i Moskva som muliggjør et slikt aktivitetsnivå.

Nå synes Putins apparat å overspille i sin formidable propagandamaskin, der en forsøker å gi inntrykk av at USA støtter IS-islamister i Syria gjennom spredning av falske foto-dokumentasjoner.

Med klipp fra ulike dataspill og fra tidligere krigshandlinger i Irak, forsøker det russiske forsvarsdepartementet nå å gi inntrykk av at amerikanske styrker er med på å redde IS-islamister fra russiske angrep i Syria.

Det hevdes i den russiske propagandaen at foto-dokumentasjonene skal være tatt ved Abu Kamal i Syria 9. november i år, i det ISIS evakuerte. Enkelte kjøretøy er sirklet inn og skal angivelig vise at amerikanske militærkjøretøy assisterer islamistene under evakueringen. De mest uskarpe bildene er imidlertid hentet fra dataspillet “AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron”. De mer skarpe bildene er tatt fra et kamphelikopter i Irak i juli 2016, i regi av den iraksiske hæren.

Propaganda-oppløpet fra Moskva kan være en indikasjon på at Vladimir Putins stab nå sliter med den videre strategien for å konsolidere grepet i Syria, og for å redde Assad-regimet. Men det store, russiske militær-oppløpet i Syria koster mye penger. Etter hvert som varer begynner å forsvinne fra stadig flere butikkhyller i dagens Russland, også innenfor ytre ringvei i Moskva, forvitrer Putins grunnlag for videre eventyr i Syria. På amerikansk side brukes det nå mye energi på å bygge opp allianser mot Iran, som gjennom samarbeide med Putin gjør det de kan for å hjelpe det syriske Assad-regimet. Ved å fremprovosere en krigssituasjon med Israel fra sørvestlige Syria (inn mot Golan) kan Iran og Assad forsøke å få oppmerksomheten bort fra Assad-regimet som viktigste støttepunkt for Putin-Russland i regionen. Samtidig som Iran fisker i rørt vann i flere strategiske regioner i sitt stadig mer betente spill mot Saudi-Arabia.

18. november, 2017

Roy Vega