Hamas gir opp tunnel-infiltrasjon?

Etter at ytterligere to store tunneler har rast sammen i Gaza med to dagers mellomrom, henholdsvis 28. og 30. oktober – blir Hamas nå tvunget til å omlegge eller oppgi sine  tunnelprosjekter. Mens det knytter seg usikkerhet til hva som forårsaket tunnel-raset 28. oktober, knyttes det siste raset til en godt planlagt, israelsk operasjon.

Norsk Telegrambyrå og NRK formulerte seg nokså tradisjonelt og sterkt retorisk ladet da nyhetsmeldingen om den siste tunnel-aksjonen ble presentert for lyttere og lesere 30. oktober:

Åtte palestinere ble drept og 14 såret da israelske styrker sprengte en tunnel fra Gaza og inn i Israel, opplyser helsemyndighetene på Gazastripen.

Lenger nede i nyhetsmeldingen heter det imidlertid:

Hamas opplyser at en av de drepte tilhørte deres væpnede fløy Qassam-brigadene, mens to av de andre som er drept tilhørte Islamsk jihad, en mindre militsgruppe på Gazastripen.

Norske medier, med NTB, NRK og VG Nett i spissen, kjører en fast type retorikk der Israel konsekvent fremstår som aggressor – uansett utgangspunkt og kontekst. Dette samtidig som terrorisme og islamistiske aspekter holdes helt utenom.

Syv personer (Ikke 8 som NTB/NRK hevdet) fra Hamas-militsen ble drept da den siste tunnelen klappet sammen 30. oktober. En av de døde er en av de operative topplederne i den islamistiske militsen. Han skal ha hatt tilsyn med tunnel-arbeidet.

Tunneller avsløres på sensorer

Det israelske forsvaret bruker tid på å studere hvert enkelt tunnelprosjekt. Virksomheten i den siste tunnellen som ble ødelagt er trolig fulgt over lang tid. Den ble bygd fra Khan Younis i Gaza og gikk nå – på dypet – inn under det israelske grensegjerdet, i retning av den israelske landsbyen Kissufim. Israel slo med andre ord til inne fra eget terroritorium, og 8 islamister fra Hamas-militsen ble drept i tunnelen.

Israel søker først å klarlegge hvem som styrer virksomheten i og rundt tunnelene, hvordan det hele organiseres, og – ikke minst – hvordan alt av materiell som finner veien ned til tunnellene faktisk blir ordnet. Det ligger nemlig betydelig logistikk bak disse terror-tunnelene. Ved å avdekke aktivitetene over tid kommer et samtidig bilde av det islamistiske Hamas-nettverket opp i dagen, og en kan avsløre og slå til på stadig tidligere tidspunkt i prosjektene.

Store kostnader for Hamas

Tidligere estimater som er offentliggjor viser at en enkelt tunnel bygd i Hamas-regi for å infiltrere Israel med terror – kan ha en kostandsramme på opp til 20 millioner kroner. 5-7 millioner skal være nokså vanlig. Tunnelene er svært dype, og gjør krav på teknisk spisskompetanse: Betongen som mures i tunnelveggene er prefabrikata som settes sammen på en helt bestemt måte dypet. Jordsmonnet er ulikt. Ofte er det ulykker der flere menneskeliv går tapt i mindre ras under selve byggingen. Det hele er med andre ord svært ressurskrevende. Etter at Israel fikk på plass sensorer har alt som er av tunneller trolig blitt plottet. Om det fortsatt gjenstår noen er det trolig fordi en velger å følge dem som kryper inn og ut av tunnelene.

Økende rivalisering 

Tunnel-prosjektene har ikke bare vært svært kostbare, men også vært tidkrevende for Hamas-islamistene. Nå befinner Hamas seg i et skvis etter at en samarbeidsavtale mellom Hamas og Arafat-etterfølger Mahound Abbas er signert i Kairo i Egypt. I følge avtalen skal det samarbeides også på det militære plan, og når det gjelder “sikkerheten i Gaza”. Slikt utløser automatisk rivninger, da et sinnrikt oppbygd nettverk har styrtrike ledere på toppen, der jevn tilgang på penger, våpen og livvakter til egen beskyttelse er en del av hverdagen. Utfordres et slikt system vil klanledere begynne å rivalisere mer, og samarbide mindre. De er alle avhenige av langsiktige bistandsmidler fra Europa og USA, under vignetten “støtte til palestinerne”. Siden Mahmoud Abbas begynner å falle fra for alderen, vil det også i hans administrasjon oppstå lommer. Også rundt ham har rivaler allerede begynt et fotarbeid som lett kan gi seg eksplosive utslag.

31. oktober 2017,

Roy Vega