Rakett-alarmer i Israel

Sent søndag kveld gikk rakett-alarmene igjen i Israel, først fra områdene som grenser mot Gaza. I det disse linjer skrives ut synes det som om alarmen er knyttet til to nye rakettutskytinger fra ISIS-islamister i Sinai, eller forsøk på utskytinger.

Israelske jagerfly er på vingene og rydder nok unna det de kan finne i nokså åpent og lett tilgjengelig landskap, der ISIS-elmenter kjører ut enkeltraketter i sivile kjøretøy. Hovdansvaret i Sinai hviler imidlertid på den egyptiske hæren.

ISIS-islamistene som er lokaliset i mindre grupper, stykkevis og delt – stadig mer nord i Sinai – skjøt tidligre to raketter mot Israel midt på dagen søndag (15. oktober). Rakettene skal ikke gjorde noen skade. Den ene raketten slo ned på israelsk side. Beboere ved Eshkol Regional Council, sørøst for Gaza, overhørte rakettnedslag, utenfor bebodde områder.

Deler av en rakett ble funnet i et ubebodd område nordøst for Gaza inne i Israel natt til mandag. Raketten det dreier seg om har ikke spesielt stor sprengkraft. Men den israelske hærledelsen registrerer at ISIS-elemeter i Gaza nå er i stand til å skyte inn i Israel.
Foto: IDF

Det israelske luftforsvaret har lydhørt vært på vingene ut over søndag ettermiddag og natt til mandag, og trolig gjort mye mer enn å lokalisere de nye, fremskutte artilleri-basene i Sinai. ISIS (IS) skal befinne seg i nokså åpent landskap, og enkelt-raketter blir gjerne forsøkt flyttet og utplassert i stor hastighet i ly av nattemørket. Som for Hamas-islamistene er presisjonen på slike raketter er dårlig. Det betyr nødvendigvis ikke så mye for terrorister.

En av truslene knyttet til ISIS er om de gjennom overfall på enheter i den egyptiske hæren kan sikre seg tilgang på mer kraftige våpensystemer som så kan siktes inn mot Israel i deres regi.

Også Hamas-islamistene har markringsbehov

Hamas-islamistene i Gaza skaper på sin side stadig politisk gnistregn inne i den palestinske administrasjonen, etter en nylig inngått samarbidsavtale med Arafat-etterfølgeren Mahmoud Abbas. Trykket på innsiden av Hamas er økende, men fare for kræsj og smell – ikke mot Israel, men mer i egne rekker. Klanfamilier, karteller og regulære bander må gi fra seg makt til den palestinske administrasjon (PA/Abbas); likt er det ingen tradisjon for på toppen av Hamas, der voldsforherligelse og blind, islamistisk ideologi råder grunnen.

For ti år siden slo og skjøt Hamas-militsen seg fram,  og fikk sikret og konsolidert en brutal og sterkt voldsorientert kontroll over Gaza – i forlengelse av Oslo-avtalen som sikret “selvstyre”. Jøder måtte samtidig flyttes fra Gaza, fra et nokså giftig sosialt og politisk eksperiment, et Mini-Palestina som ikke har imponert oppvoksende slekter i Israel.

Nå koker det igjen under en ruglete, arabisk overflate, der mye handler om bakmenn, like styrtrike som mektige klanfamilier, om veldig mye penger og nye utsikter til enda mer penger og makt. Samarbidsavtalen mellom Hamas og den palestinske administrasjonen ledet av den dominerende Fatah-fraksjonen i PLO, ble undertegnet i Kairo nylig. Men denne prosessen innebærer at noen nødvendigvis må gi fra seg makt, i tråd med en ny fordelingsplan i en felles administrasjon med Mahmoud Abbas. En ny-gamml administrasjon som av ideologiske årsaker neppe – noen gang – kommer til å anerkjenne Israels eksistens, som selvstendig stat.

På den offisielle palestinske TV-kanalen “PATV” sa Mohammad Shtayyeh 27. mars i år. Han er en av Mahmoud Abbas nærmeste medarbeidere og medlem av Fatahs sentralkomite:

– Fatah-bevegelsen har aldri krevd at Hamas må anerkjenne Israel. Fatah har heller aldri anerkjent Israel. Spørsmålet om å anerkjenne Israel har aldri vært diskutert på noen av Fatahs konferanser, sier Shtayyeh.

Kilde: Palestinian Media Watch

Grenseport til Gaza åpnes og lukkes

En grenseport inn til Gaza fra Egypt skulle nå etter planen være åpnet. Men ISIS-trusselen vil trolig føre til at den blir lukket enda en stund. Sett med israelske øyne er ikke åpne porter fra Egypt inn til Gaza betryggende slik situasjonen er: Korrrupsjonen ligger tett innpå, farlig og forlokkende nært de egyptiske grensevaktene. Pengevesker til Hamas-ledere er noe av det som tradisjonelt har kommet inn fra egyptisk side, da grenseporter tidligere var åpne.

Makten i det paletinske prosjektet er bygd på jevn tilførsel av penger og våpen, samt en noe uensartet forsamling av indre vaktstyrker og livvakter, der islamsk ideologi om “Hellig krig” (Jihad) er en del av selve drivkraften.

Hamas-lederne og Mahmoud Abbas sine våpendragere må nå også beskytte seg enda mer mot sin egne, døgnet rundt. Å gi fra seg våpen og kontroll er følgelig en prosess som – omsatt i praktisk politikk – kan bli veldig teoretisk i ukene som komer. Mange, spesielt i Gaza, har mye å tjene på å nekte å oppgi sin våpen- og pengekontroll. Men helt samtidig er Hamas-økonomien som sådan sterkt haltende. Dette er uten tvil noe av motiveringsgrunnlaget for å inngå et samarbid med Abbas og hans Fatah/PLO.

Korrupsjon satt i system

Korrupsjonen er bunnløs, og så omfattende på alle nivå at ordet “korrupsjon” kritisk sett ikke er tilstrekkelig til å forstå hva det dreier seg om. Denne korrupsjonen er institusjonalisrt under det palestinske prosjektet, og satt i et system der det til enhver tid er mulig å hempe inn nytt utstyr til raketter, bygge nye, rådyre tunneller for infiltrasjon, og sette sammen stadig nye bunkere og kommando-sentra der den forpliktende hellige krigen kan fortsette – i henhold til Hamas-charteret.

ISIS i Sinai – Hamas i Gaza

Sikkerhetssituasjonen i Israel er ikke spesielt truet av ISIS i Sinai. Men bare det faktum at de gruppene det er snakk om faktisk kan nå Israel med sine raketter, samtidig som de ikke blir innhentet av den egyptiske hærens spesialstyrker – utgjør en forbigånde trussel. Tidlig søndag skal det ha vært trefninger mellom styrker i den regulære egyptiske hæren og ISIS nettopp i Sinai.

Det vil i alle hovedsak være det israelske luftforsvaret som vil sørge for å parkere ISIS-styrker på vei til nye posisjoner i det nordlige Israel. Men fra den andre siden kommer det stadig pansrede egyptiske avdelinger inn og angriper de nye ISIS-posisjonenne, gjerne før de får rigget seg til.

Spent inne i Gaza

I dagene som kommer vil det fra Hamas-islamistenes side handle mye om å oppfylle en ny samarbeidsavtale mellom to deler av et ambisiøst arabisk prosjekt som hver på sin side av bordene og våpenstablene – påberoper seg at de kan lede det palestinske prosjektet videre.

Skal Hamas ha mulighet til å overleve politisk, som noe annet enn den islamistiske terrorkulturen de representerer, må deres egne ledere gi slipp på nokså mye, ikke bare flere av sine ruvende posisjoner i et mottakssystem for enorme pengesummer, men de må også i stor utstrekning oppgi sin våpenkontroll og betydelige deler av en dyster, svartkledd milits. Oppe i et så høyeksplosivt landskap skal det ikke mye gnister til før det er full fyr. Et menneskeliv betyr ikke mye, fra eller til.

Hamas-ledere må sikre seg selv

Hamas-militsen fungerer utad som stormtropper mot Israel, men i realiteten er mange av disse styrkene stasjonerte som livvakter rundt luksusleilighter, hemmelige bunkere og rene palasser for Hamas-lederne, inklusive medlemmer av deres politbyrå. Med andre ord, det å gi fra seg kontroll i et slikt bilde er i overkant komplisert. Faktisk så komplisert at det nå kan komme til å smelle når som helst. Og eksplosiver har Hamas-islamistene stadig nok av. Men nå med den forskjell at de kan velge å  fyre løs på hverandre, om ikke på Mahmoud Abbas og hans sterkt dominerend Fatah-fraksjon i den palestinske administrasjonen.

Om alarmene tidvis kimer ulike steder i Israel, er det nok ingen stor fare i lufta. Men psykologisk og politisk vil rakett-sirener ha sin virkning: Presset mot Netanyahu for å luke vekk det som måtte være av ISIS-enhetene i Sinai vil øke. På den annen side ruller den egyptiske hæren nå ut pansrede personellkjøretøy og artilleri – også i retning av nordlige Sinai.

Israelske jagerfly har også vært på oppdrag langt inne i Syria midt på dagen, mandag,  øst for hovedstanden Damaskus. I angrepet ble et større og avansert antiluftskyts-batteri, samt et tilhørende radarsystem helt ødelagt. Dette etter at israelske jagerfly ble beskutt med en nokså kraftig rakett fra syrisk side under rekognoseringsoppdrag i Libanon mandag formiddag (16. oktober).

 

Roy Vega

15.10.2017