Israels Venner (IVIN) med seminar og nytt styre

Etter helgens lange og særdeles vellykkede seminar i Trondheim, i samkjøring med Senter mot Antisemittisme (SMA) – og med påfølgende årsmøte, er det klart at Israels Venner (IVIN) nå er mer styrket og – ikke minst – samlet. Kritisk sett er selve styret lite, sett i forhold til den stadige publikumstilstrømningen, men det nye styret vil bli utvidet med ytterligere en person. Organisasjonen, som har et kristent fundament, vil også vokse i bredden: Flere har kommet til på den allerede imponerende arrangementstekniske siden. Nå skal rutinene for å ta i mot nye medlemmer og interesserte bli bedre. Kø-dannelser og lang ventetid på svar skal med andre ord bort.

Det nye styret i IVIN består av Bjørn Sæther (formann), Roy Otto Dyrli, Roy Vega og en fortsatt åpen styrepost som snart blir bekledd.

Mer vekt på informasjonstjenester

IVIN får mange henvendelser gjennom en rekke kanaler, på Facebook, email, telefon, SMS og enda mer. For en liten og relativt nystartet forening i et stort, avlangt og ruglete land skal det følgelig noe til å betjene alle, som kommuniserer så og si til alle døgnets tider.

Nå settes flere inn for å betjene publikum generelt og svare på alle henvendelser spesielt. Det er nå definitivt ikke tvil om at IVIN er en organisasjon i sterk vekst, og at en følgelig må vurdere etablering av avdelinger i andre deler av landet. Dette, så snart mer effektive organisasjonsrutiner er ferdig rigget. Akkurat det skal ikke ta så lang tid. IVIN blir stadig mer synlig i sosiale medier, der nye kommer til hver dag. Nå gjelder det å få flest mulig inn som medlemmer, for å befeste organisasjonsgrunnlaget ytterligere.

Samarbeid med SMA

Helgens kompakte seminar i trønderhovedstaden i samarbeid med Senter mot Antisemittisme (SMA), viste nok en gang at IVIN er å betrakte som profesjonell på det rent arrangementstekniske, og det forplikter. Det hele må selvsagt følges opp. Nye ansikter har kommet til, og enda flere medlemmer er ønsket inn i dette feltet. IVIN har et betydelig utviklingspotensiale nå, i skjæringspunktet mellom det som er en regional forening i Midt-Norge og en landsdekkende forening med medlemmer over alt.

Erfaringene etter samarbeidet med SMA var entydig gode; så gode at dette nok blir fulgt opp videre. SMA er bl.a. svært sterke på bakgrunnstoff om og fra Midtøsten generelt og Israel spesielt. Det er etter hvert mange Israel-venner som sitter med basiskunnskap, men som så ønsker aktuelt og relevant “påfyll”.

Bjørn Sæther (t.v) bl gjenvalgt som leder i IVIN. Førsteamanunsis og leder i SMA, Michal Rachel Suissa, (til høyre) koste seg i Trondheim, og hun representerer samtidig en oase av kunnskaper.  Nå er båndene mellom IVIN og Senter mot Antisemittisme (SMA) styrket.

IVIN har også rikelig tilgang på nyhetsstoff fra Israel. I det en bedre organisasjonsplattform nå har kommet på plass vil nyhetsstrømmingen fra Midtøsten og Israel umiddelbart ta seg opp.

Kompakt seminar

Å kjøre seminar over to helgedager med oppstart kl. 10.00 og fire, fem foredrag ut over dagen – begge dagene, krever ikke bare mye av arrangørene, men også av publikum. Antallet deltagere var upåklagelig, og deltagerne var aktivt med fra begynnelse til slutt. De aller fleste fikk med seg det hele, og rikelig med god mat og drikke.

Foredragsholder Per Antonsen (hovedbildet) fra SMA har selv mange års erfaring som forhandler og diplomat på Norges vegne, og la spesiell vekt på misbruk av folkeretten i forhold til Israel. – Israel er selvsagt også beskyttet av den samme folkeretten, men slik denne stadig misbrukes og feiltolkes bevisst for å gi ekstra kraft i de stadige medie-kampanjene og i ren desinformasjon mot Israel, er det viktig å vise til hva folkeretten faktisk er, og videre hva som eksempelvis står i Oslo 2-avtalen, påpekte Antonsen.

Per Antonsen har sterk faglig og praktisk bakgrunn for egne meninger, og påpekte videre at mange av begrepene, frasene og slagordene vi ser i tilknytning til Israel ofte ikke har noen forankring i virkeligheten, i form av historie, klare avtaler, og langt mindre i noe som speiler seg i folkeretten. Dette gjelder en rekke av slagordene og frasene som er i bruk, inklusive det mye brukte begrepet “tostatsløsning”. – Det er egentlig ikke skrevet ut ett dokument, langt mindre noen avtale som kritisk sett fester kampanje-begrepet “tostatsløsning”. Men vi ser jo stadig det ene ordet tar det andre, sammen med politiske korrekte fraser i kampanje-modus, kunne Antonsen fortelle.

Roy Otto Dyrli

Roy Otto Dyrli, som nå også har kommet inn i det nye styret i IVIN, kom som foredragsholder  luftbåren helt fra sin bopel nord for Tel Aviv. Hans foredrag var dagsaktuelt og knyttet til innenrikspolitiske utfordringer i Israel og forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer i Israels nærområder.

Roy Otto Dyrli, med bakgrunn som pedagog, skoleleder og fagtekniker i oljebransjen, kom helt fra Tel Aviv for å foredra om dagens situasjon i og rundt Israel. Roy Otto er en av de nye som nå har kommet med i styret i IVIN, og som sammen med Roy Vega over et par år har arbeidet med nyhetsstrømming fra Midtøsten. (Foto: Roy Vega)

Trusselen som ligger i Hezbollah-islamistenes  enorme rakett-arsenaler i Libanon, og Irans påtrykk bak kulissene for stadig å øke sin innflytelse inn mot israelske grenseområder via Syria og Libanon utgjør betydelige utfordringer.  Oppe i dette er det lett å se skyggene av Vladimir Putin i Moskva, som har klare føringer i Syria sammen med Iran. Også i dette foredraget kom det mye viktig påfyll for interesserte Israel-venner.

Maskert ideologi preget Oslo-prosessen

Roy Vega la i sine foredrag spesiell vekt på de dystre, ideologiske strømningene, retorikken og kampanjene som knytter seg til “Oslo-prosessen”. – Skal du opp på podiene under den udefinerte vignetten “fred” må du selv stå særdeles stødig, vite hvor du vil og hvilke verdier og kraft som ligger i demokratiet som institusjon rundt deg, også i historisk målestokk. Arbeiderpartiet og dets ungdomsorganisasjon AUF bærer imidlertid i seg og med seg en ideologi som nok har blendet mye i møte både med PLO og tilsvarende “frigjøringsbevegelser” med anti-vestlige og marxistiske islett. Dette avspeiler seg fortsatt i standpunkter, retorikk og ikke minst fraser og ordbruk. – Oslo-prosessen må heller ikke isoleres fra PLOs Faseplan fra 1974, der nokså dunkle bakmenn og krefter forøvrig valgte to strategier for å styrke sin posisjon i faser – bit for bit, påpekte Vega: Terrorisme på den ene siden og kvasi-diplomatisk teater på den andre.

Cand. philol Roy Vega la spesiell vekt på ideologi og retoriske fraser i sine foredrag. – Hovedaktørene på norsk side i Oslo-prosessen er blendet av en frynsete marxistisk ideologi som har utløst mye naivitet og gitt få konkrete resultater i møte med Arafat-kulturene, hevder han. Roy Vega er styremedlem i Israels Venner. (Foto: Roy Otto Dyrli)

– På den ene side dreier det seg om terror i en blodig komposisjon av islamsk “hellig krig” og forslitte, marxist-leninistiske prinsipper om “væpnet revolusjon”. På den andre siden dreier det seg om dobbeltkommunikasjon bak tilsynelatende blankpolerte fasader, legitimert av FN, i et spill om svært mye penger og stadig nye landområder der en maskert under det palestinske prosjektet fritt kan videreføre sine destruktive aktiviteter.  – I kjølvannet av Vietnamkrigen ble Yassir Arafat til en ny husgud sammen med Stalin, Mao, Pol Pot og Ayatollah Khomeini.  Berøringsangsten overfor totalitære ide-retninger er tydelig nok blant Arafats støttespillere, både i sentrale media og på den politiske venstresiden her hjemme, mens vestlige demokratier som USA og ikke minst Israel har blitt systematisk svartmalt på inn- og utpust, konstaterte Roy Vega.

“Palestinerne” – en av flere hundre minoriteter

Michal Rachel  Suissa, primus motor i Senter mot Antisemittisme, fant mange lydhøre tilhengere i Trondheim sist helg. Hennes presentasjon av minoriteter i Midtøsten og det nordlige Afrika ble isolert sett til en imponerende reise i landskap som igjen og igjen forteller oss at begrepet og fenomenet “Midtøsten” består av veldig mye mer enn det lille landet Israel, og samtidig bærer i seg en kompleksitet og spennvidde vi sjelden får kunnskap om. Mye historie, og svært mange minoriteter er maskerte under ord og begreper som “arabisk” og “Islam”. Mange med positivt forhold til Israel.

Dr. philos Michal Rachel Suissa er alene en oase av kunnskap når det gjelder Midtøsten og Israel. På helgens IVIN-seminar i Trondheim tok hun får seg både Midtøstens mangartede og til dels avglemte minoriteter, og Israel som medisinsk supermakt på verdensbasis. (Foto: Roy Vega)

Kabyler er en avglemt berbisk folkegruppe med utgangspunkt i Kabylia i Algerie. Kabylene betraktes i dag som den nest største gruppen blant berberne, etter chleuhene i Marokko. (De skal være etterkommere av numiderne). Berberne er ett eksempel på en svært stor og fredelig folkegruppe i det nordlige Afrika som i dag er kneblet av araberne og islamsk ideologi forøvrig. – Kurderne representerer en annen folkegruppe som blir stadig mer tydelig og står sterkt i det nordlige Irak og i fjellområdene inn mot Tyrkia, via det nordlige Syria. Det finnes også utallige kristne minoriteter over hele Midtøsten, inklusive kopterne i Egypt, som nå forfølges daglig, kunne Michal Rachel Suissa fortelle.

Israel – en supermakt innen medisin

Suissa bidro også med en oversikt over den enorme medisinske innovasjonen, produksjonen og eksporten som foregår i og fra Israel. Med omsetning som er så svimlende i tallverdier at en ikke helt fatter omfanget. Det dreier seg om veldig mange milliarder dollar årlig på verdensbasis.

Også for lederen i IVIN, Bjørn Sæther, var weekenden stor, fin og hektisk. Han har hatt en sentral rolle i det storstilte seminar-arrangementet og ble gjenvalgt som leder for IVIN på årsmøtet søndag.

For dem som ikke hadde anledning til å komme på helgas seminar får det være en trøst at det – om ikke så veldig lenge – kommer en ny anledning. IVIN oppfordrer alle og enhver til å gå inn og melde seg som medlem nå. Nytt av året er det at en nå kan bli livsvarig medlem ved å innbetale 3 000 kroner.

IVIN Redaksjon

17. september 2017