Bli med: IVIN utvider organisasjonsapparatet!

IVIN – Israels Venner i Norge – skal avholde årsmøte innen utgangen av april 2017. Styret og organisasjonsapparatet forøvrig må utvides, for å ivareta en sann strøm av nye interesserte, og ikke minst nye medlemmer på landsbasis. Vi ønsker oss enda flere kontaktpersoner og flere frivillige, både ute i distriktene og i og rundt Trondheim og Trøndelagsregionen. Tiden går og det nærmer seg årsmøte i april.

Utvidet styre

En av våre sentrale styremedlemmer døde som kjent for en tid siden. Nå må vi følgelig utvide styret, og eventuelt også opprette et råd. Poenget er at vi nå går ut i bredden og favner hele landet, og ønsker å engasjere så mange som overhodet mulig. Vi er ennå i en innkjøringsfase og kapasiteten er begrenset. Det skal vi gjøre noe med nå!

Styret er naturlig nok et viktig organ når det gjelder nye ideer og impulser for organisasjonens videre arbeid og utvikling ut over i landet, stadig med hovedbase i Trondheim. Slik det nå ser ut vil IVIN bli en stor og slagkraftig organisasjon, og dette krever stadig mer av oss som skal administrere det hele. Kjenner du noen, eller mener du selv at du kan delta mer aktivt i Israels venner. Vi skal som nevnt også ta med flere styremedlemmer. Gi oss endelig beskjed! Nå skal vi ta enda bedre vare på entusiastene, på de nyskjerrige, informasjonssøkende og alle som med begge bena på jorda vil være med oss videre. Kom gjerne med tips og forslag.

Vi anmoder også på det sterkeste om at de som nå har kommet til betaler medlemskontingenten for 2017.

Velkommen skal du være!

 

Årskontingent 2017

Enkeltmedlem: Kr. 300

Familiemedlemskap: Kr. 400

(påfør navn på alle i familien)

Rabattert medlemskap gjelder (minus kr. 100.- på kontingenten)  gjelder pensjonister, uføre og studenter.

Medlemsavgiften til konto: 4212 16 06792,  etter at du har sendt inn personopplysninger på epost , påført navn, adresse, mobilnr., epost, medlemskategori. Sendes til: post@israelsvenner.no

Webadresse: www.israelsvenner.no

Følg oss på Facebook: Israels Venner i Norge

Følg oss på YouTube: Israels Venner i Norge

Bank-konto: 4212 16 06792

Brønnøysundregistrene, org. no.: 817 347 622

Støtt oss via grasrotandelen i Norsk Tipping: www.norsk- tipping.no/grasrotandelen#search=817347622

Minner for ordens skyld igjen om vår email-adresse:  post@israelsvenner.no

Bjørn Sæther

IVIN