Massiv medie-kampanje mot Trump favner Netanyahu

BAKGRUNN

Den massive mediekampanjen som nå pågår mot USAs nye president, Doland Trump har VG, Norsk Telegrambyrå (NTB), Amedia-nettverket (100 aviser) og statskringkastingen NRK som fanebærere her hjemme. Det er ventet at Israel og statsminister Benjamin Netanyahu kommer til å bli koblet stadig mer inn i den pågående hat-kampanjen.

Agenda-journalistikken og kampanjen mot Trump i mediene har ekstrem retorisk ladning, i ren propaganda-modus, der den politiske saksorienteringen stadig må vike for like sinnrike som fantasifulle vinklinger rettet mot en Donald Trump som nå fremstilles som klovn – før han har omsatt noe som helst i praktisk politikk og i rollen som USAs nye president.

Noe har Trump seg selv å takke for, med sine ufine munnhell.  Men i stor grad er fortsettelsen er mediekjøret ikke annet enn en voldsom anti-kampanje. Siden det er såvidt mange i Trumps administrasjon som er uttalt positive til Israel, ligger nok en av årsakene til hat-journalistikken nettopp her: De konkrete signalene om flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Ikke noe land i verden har fått så mye kritikk i norske medier som Israel. Ikke noe annet land i verden ligger heller i nærheten av å få så mye negativ kritikk, praktisk talt på døgnbasis, gjennom retoriske fraser og ladet journalistikk som demoniserer Israel direkte og indirekte. Men nå er det Donald Trump som har blitt medias skyteskive.

Denne meldingen ble sendt ut av Norsk Telegrambyrå (NTB) sent søndag kveld:

Israel godkjente flere hundre nye bosetterhjem i Øst-Jerusalem, like før statsminister Benjamin Netanyahu snakket med Donald Trump på telefonen og ble invitert til Det hvite hus.

Meldingen havnet i løpet av sekunder på VGs digitale nyhetsstrømming. Den retoriske oppstillingen “flere hundre nye bosetterhjem i Øst-Jerusalem” har som implisitt basis at Øst-Jerusalem – av alle steder – er ulovlig okkupert av jøder og Israel. En kan med andre ord snu på dette og svare med følgende retoriske spørsmål: Dersom jøder heller ikke har lov å bo i verdenskjente kjerneområder av sin egen hovedstad, som er direkte forbundet med jødisk identitet og flere tusenårig jødisk historie – hvor skal jøder da kunne bosette seg?

VG mot Trump 2 + Netanyahu

Hat-kampanjen som nå kjøres mot USAs nyvalgte president gjennom sinnrike internasjonale nettverk og ikke minst i våre medier – vil i en tidlig fase også favne Israel og statsminister Benjamin Netanyahu. Norsk Telegrambyrå (NTB) er allerede ute sent søndag kveld (22. januar) med sinnrik assosiasjonsteknikk som nesten automatisk ble lagt på topp i VGs digitale nyhetsstrøm.

Årsaken til at Benjamin Netanyahu nå nevnes i samme åndedrag som Donald Trump er først og fremst kjent retorisk assosiasjonsteknikk: Netanyahu er venn av hat-objekt nummer en, Trump. Til nå har Israel og den til enhver tid sittende statsminister i det samme Israel nemlig vært hatobjekt nummer en i våre sentrale redaksjoner. Ingen kan huske positiv omtale av Netanyahu i noe sentralt nyhetsorgan i Norge. Demoniseringen har vært komplett, og nokså systematisk i flere år. Tilsvarende er Israel det landet i verden som nesten systematisk er viet sterk kritisk omtale i våre hjemlige medier.

At Donald Trump nå knyttes opp mot Benjamin Netanyahu er med andre ord ingen overraskelse. Bare muligheten av at USAs ambassade kan bli flyttet til Jerusalem må være en like ufyselig som uhyggelig tanke i den politiske undergrunnen. Da forventes det samtidig at den allestedsnærværende kosebamse Mahmoud Abbas snart trykker enda mer på terrorknappen, og igjen helst slik at jøder kan steines hyppigere, stikkes eller kjøres ned hvor de nå enn måtte ferdes i sitt eget hjemland. Alt mens Israels sikkerhetsstyrkes fortsatt skal demoniseres etter alle kunstens regler, praktisk talt minutt for minutt i våre medier.

Hat-kampanjen som nå kjøres for full maskin mot Trump kommer til å favne Benjamin Netanyahu og Israel enda mer. Det vi nå fikk se fra Norsk Telegrambyrå sent søndag kveld er nok bare forspillet. Tidligere mediekampanjer har vært rettet mot amerikanske presidenter som Ronald Reagan og George Bush, men aldri i det formatet som vi nå er vitne til. En kan selvsagt spørre seg når og om vi i det hele tatt får seg saksorientert journalistikk om og fra USA i månedene som kommer. Det hauses opp hat, forakt og frustrasjoner over hele linjen, og en eventuell flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem vil få de politiske kommisærene i redaksjonene til å gå i fistel. Under det hele ligger den nakne anti-semittisme og ulmer.

For få spør seg hvem som tjener mest på dette, samtidig som alt for lite søkelys rettes mot bakmenn og deres irrganger som ofte og gjerne skjuler seg nettopp bak slike hat-kampanjer, som gjerne også speiler seg i alt annet enn åpne NGO-nettverk. Kampanjen kommer nemlig ikke som utslag av tilfeldige munnhell og vulgariteter fra en – sett med norske øyne – støyende amerikansk valkamp: Den kommer fordi noen har noe å tjene på det hele, i det politiske og ideologiske feltet. Og det og dem er nødvendigvis ikke demokratiets beste venner.

Roy Vega

23. januar 2016