NRK ville ødelegge for Israel-vennen Jan Hanvold

TILBAKEMELDING 

Saken ligger i utkanten av det Israels venner normalt kan favne. Men siden Israel-vennen, primus motor og propell i Visjon Norge, Jan Hanvold, ble angrepet såvidt ettertrykkelig, voldsomt og personlig, uriktig og ensporet i NRKs program “Brennpunkt” – er det selvsagt behov for et tilsvar fra oss som kjenner litt til apparatet rundt hovedpersonen i målfeltet for NRKs grep og angrep. Vi kjenner også til NRKs evne og vilje til politisk spark som uavlatelig går i en retning, når de føler for det. Og det gjør de ofte, og fortsatt er nok Arafat husgud og helgen i statskringkastingen.

Grunnleggende feil vinkling og personangrep

Dersom en i journalistisk perspektiv har bra vinkling – og kritisk, men balansert tilnærming til ett eller flere sakskompleks vil saken gjerne stå seg. Men dersom iveren etter å “ta” noe eller noen blir større enn det en faktisk evner å synliggjøre og dokumentere i kritisk perspektiv – står ikke saken lenger på egne ben, men bikker over og inn i noe som så blir til en vond og ekkel sak. Og det er NRK som gjennom sin formidling gjør saken ekkel, ikke Jan Hanevold. NRKs målekriterier for del-eierskap og ikke minst faktiske netto-inntekter ut fra leieinntekter er bare ett eksempel på sterk manipulativ tilnærming, i en setting der Hanevold i sin konsekvens gjøres til hat-objekt. Skal bildet bære i seg noen substans må selvsagt respektive verdier og eiendommer også analyseres ut fra hvor mye de er belånte.

Utallige kristne og humanitære organisasjoner investerer i ulike former for ordinær forretningsdrift for å stabilisere egen økonomi. Aksjeselskaper er i dette bildet en vanlig organisasjonsmodell. Eventuell overskudd representerer med andre ord sikkerheten en har i tider med mye motbakke. I tider med valutasvigninger vil investeringer i eiendom være like kurant og relevant som penger i banken. Og når en først har sikret eiendom gjelder det å fylle disse med releavnt innhold for å utnytte de samlede ressursene optimalt. Jan Hanvold selv har til overmål mindre andeler i respektive selskap, og summen av dette blir til tullball fra NRKs side.

Spredning av drift og eiendom

Spredning – skille mellom drift og eiendom er faktisk et høyst vanlig og praktisk forretningsprinsipp. Javisst, tidvis innebærer dette at en “leier av seg selv” i og rundt en organisasjon, men det gir ryddighet i regnskapet om arealene er store; i det stadig flere operatører – selskaper/aktører – gjerne befinner seg inne under samme tak. Samtidig bikker ikke hele greia om noe skulle gå på tverke rent økonomisk. Derfor er spredning av og rundt en organisasjon smart, og høyst lovlig. At eiendommer som på et tidspunkt er kjøpt oppgraderes med leieareal til markedspris i det aktuelle området har blant annet med bankenes krav, inntekter og videre finansiering å gjøre. Fortsatt er det ikke noe som går “i lomma” til Jan Hanvold.

Organisasjonsmessig er aksjeselskaper det som fremstår som enklest og mest relevant, når penger skal omsettes til noe konkret. Drifts- og eiendomsutviklingen forøvrig gjør fortsatt krav på et overordnet styringsverktøy der en leder bør ha minst en hånd på rattet i innledende faser, for å unngå administrasjonskostnader. Men i det NRK så skal  formidle denne prosessen og organisasjonsoppbyggingen for å utvikle og sikre verdier rundt Visjonskirken og Visjon Norge – blir alt personifisert og hengt på Jan Hanvold personlig, som hans personlige “imperium”. Dette er rent tøv, og det vet NRK. Selskapene Jan Hanevold er en del av ligger åpent tilgjengelige i alle registre, og leverer sine regnskaper på vanlig måte.

Ikke solo-løp

Visjon Norge er bygd opp gjennom 12 år, der Jan Hanvold har vært en del av et team, og der det dreier seg mer om en livvstil enn en jobb. For å bygge opp noe så stort må det selvsagt flere støttespillere med på laget, og Hanevold er blant dem som innledningsvis personlig har garantert for store (risiko)beløp for å bygge en stabil organisasjonsplattform. Det ble nemlig bygd en solid organisasjon med flere grenser for å løfte det hele videre. Heller ikke i denne fasen var Jan Hanvold alene. Men i NRKs “Brennpunkt” er det meste vinklet slik at alt er hans eget løp, hans egne penger som – uten at det sies direkte – underforstått går rett i lommene på ham selv, om det skulle være noe til overs? Å påstå slikt er det rett og slett ikke grunnlag for, ut fra de dokumentasjoner NRK selv bringer til torgs i beste sendetid. Og siden det angivelig dreier seg om “overskudd” må det jo være mye penger til overs? TV-seere har sjelden noen kunnskaper om hva årsoverskudd innebærer i ett av flere driftsregnskap som opererer under samme parasoll, eller i en ytre ramme for Visjonskirken og Visjon Norge. Det dreier seg om “overskudd” som oftest brukes for å skjøte på der det er prekært behov for råkapital for å utvikle andre deler av virksomheten, eller det brukes som kapitalreserve en periode. Følgelig er det ingen Hanvold som putter penger i lomma; verken helt eller delvis.

Visjon Norge bygd opp på steinhardt arbeid

Visjonskirken og Visjon Norge har trinn for trinn bygd seg opp, og gjennom god publikumskontakt har det også vært mulig å samle inn penger som har styrket driften – særlig av TV-stasjonen – betydelig. Uten slike innsamlinger ville det hele sett helt annerledes ut i dag. Mens stabiliteten over tid blant annet har ligget nettopp i eiendomsopplegg, som både har finansiert lønninger til Hanevold selv og flere. Ut over dette ligger altså en høyst legitim pengeinnsamling til grunn for det store løftet som er gjort rundt den livskraftige TV-stasjonen, og rundt Visjon Norge forøvrig.

Jan Hanvold har bygd opp et prosjekt som i hele sin form er “politisk ukorrekt”, med klare ideologiske motsetningsforhold til en statskringkasting som er sosialismens ektefødte produkt når det gjelder modellmakt og definisjonsmakt, med systematisk påvirkning over tid – døgnet rundt. Israels venner har gjennom mange år hatt føling med hva det innebærer. Hanevold selv er en ivrig Israel-venn, han er raus og gir meget god takhøyde til høyst ulike kristne trosretninger. Han leder en stor arena, et stort forum og organisasjoner der veldig mange ønskes velkommen, daglig.

På begge sider av bordet?

At en er styreformann i selskaper som driver prosjektutvikling rundt en viktig og sentral virksomhet er helt vanlig. At en kan møte seg selv på andre siden av bordet i det avtaler så inngås er en meget kjent problemstilling i norsk næringsliv. Uten at det ligger noe irrelavant eller ulovlig i det. Skal en organisasjon bygges opp må en leder ha grep om det meste som påvirker driftsutviklingen i det ting kommer på plass. Etter at en sidegren så er utviklet til daglig drift vil lederen normalt slippe grepet.

Gjentar: Å bygge opp forretningsvirksomhet for å stabilisere økonomi i en storprosjekt som Visjon Norge er naturlig og absolutt helt normalt. Men i NRK-programmet “Brennpunkt” gikk det overhodet ikke frem at Hanevold slett ikke er alene oppe i dette; han står nemlig som del-eier og bygger så opp og ut virksomheter for å få mer forutsigbarhet og langsiktighet i Visjonskirken og Visjon Norge. Det dreier seg om en mangeartet og spesialisert virksomhet som har  60 personer (!) på lønningslistene, og hundrevis av frivillige medarbeidere gjennom et driftsår. Som vi skal komme tilbake til under her: Leieinntekter som målekriterium for faktiske inntekter er tullete journalistikk fra NRKs side.

At det samles inn penger samtidig i en kristen radio- eller TV-stasjon er også helt vanlig, og naturlig. Men siden folk flest vet veldig lite både om TV-drift og om hvordan forretningsmessige eiendoms-disposisjoner foretas og organiseres, kan en gjennom sinnrik NRK- retorikk, feilaktige opplysninger og personifisering få dette til å peke tilbake på Hanevold selv.

Organisasjonen Røde Kors får årlig 1,6 milliarder kroner over statsbudsjettet til å hjelpe mennesker i nød, men samler inn penger fra enkeltmennesker hele året. Alle større, kristne TV-stasjoner ute i verden har ulike investeringer på det rent forretningsmessige plan for å sikre driften.

Elefanten i rommet: Norgespakken

Dersom noen skal drive TV-sendinger i Norge bør de vite at ett av det aller største kostnadsløftet som løper på umiddelbart – er inngangsbillett til et meget tvilsomt, Sovjet-lignende kartell kalt “Norgespakken”, der NRK, TV2 og Telenor på hver på sine sider av bordet og under statens merke står som hovedaktører i sendenettet (og som dominerende premissleverandører) i en gruppe en må betale uhorvelig mange millioner til – for i det hele tatt å kunne produsere TV i dette landet. “Norgespakken” er imidlertid et noe upresist begrep, da det egentlige navnet på ordningen ikke er kjent utenfor det lukkede systemet vi står overfor.

Innføring av «Norgespakken» kom i 1997, i beste sosialdemokratisk ånd,  for å få “lik pris for alle”, og helt samtidig få grunnlag for økte inntekter og reduserte enhetskostnader i produksjonen; som det så pent heter. Det meste i dette peker i NRKs favør, fra ende til annen. Denne sære pakken falt selvsagt svært fordelaktig ut for de som tidlig var eksisterende aktører. Utbygging av fibernett og bakkenett er nå delvis fanget inn av kartellet som distribuerer for TV2 og NRK. Men som i ettertid representerer inngangsverdier og medlemskostander i en størrelsesorden som er så gigantisk, og egentlig så pinlig, at alle avtaler fortsatt er strengt konfidensielle! NRK og TV2 får ekstra offentlig støtte fordi de produserer “allmennkringkastingstjenester”. Det gjør ikke Visjon Norge, som er en helstøpt privatfinansiert aktør uten statssubsidier – og som må betale ut enorme summer for bare for å produsere og sende i Norge. Hadde dette merkelige elementet vært borte, ville Visjon Norge hatt en helt annen hverdag. Tiden er overmoden i forhold til det å se på denne kvasi-statlige kartellordningen som ligger i medlemskap knyttet til “Norgespakken”. Om vår beskrivelse av “Norgespakken” ikke er helt presis er det fordi det er komplett umulig for uteforstående å få innsyn i den pengesekken som ligger i dette høyst betenkelige kartellet.

Når dette er nevnt: NRK har 3500 statsansatte krigkastingsmedarbediere, med årsbudsjett på 5,2 milliarder kroner samlet inn som tvungen avgift basert på folkeregistret! Egentlig er dette en så tullete ordning at det samtidig sier noe om snillismen i dette landet at systemet faktisk overlever. Det dreier helt samtidig om landets klart fremste opinionspåvirkende organ, så mye mer enn det noen politiske partier klarer på døgnbasis. Når dette organet så høvler løs på drammenseren Jan Hanvold blir det snart like usmakelig som et patetisk og rått løp.

 NRKs angrep er sterkt ideologisk motivert

NRK er en medie-dinosaur i rått maktperspektiv og helt samtidig en konkurrent til et Visjon Norge – som i motsetning til statskringkastingen og TV2 – er i klar vekst. Statskringkastingen NRK har i hele sin basis, sin organisasjonsform og innhold et signifikant, ideologisk motsetningsforhold til det aller meste av det Jan Hanvold står og går for. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK kommer fra den ytterste venstreside i norsk politikk, er edsvoren marxist og ateist og koser seg selvsagt over NRKs angrep på Jan Hanvold i Visjon Norge. At saken i programmet “Brennpunkt” er et grovt overtramp blir gjort likegyldig på toppen av NRK, der en har sin egen boble, sin egen definisjonsverden, uhorvelig med modellmakt – og politisk makt!

Organisasjonen Hanevold og hans team møysommelig har bygd opp er i all hovedsak knyttet til Visjon Norge og den realterte Visjonskirken og tuftet på særdeles hardt arbeid. Å gjøre primus motor i dette oppløpet til en syndebukk er noe NRK ikke har lykkes med. At statskringkastingen har brukt et helt program i beste sendetid på å svartmale Hanvold sier også sitt. Nå har Visjon Norges og Jan Hanvolds støttespillere mobilisert og slått ring rundt sin virksomhet. Personangrepet på Hanevold i NRK-regi ble for øyenfallende.

En uheldig side-effekt av NRKs program “Brennpunkt” var avisen Dagens kritiske oppfølging, der Hanvold fikk enda mer kritikk. Hvorpå Jan Hanvold svarte med like saftige som følelsesladede karakteristikker av avisen Dagen, Dagens redaktør og Vårt Land.

For få dager siden sendte Visjon Norge direkte fra Løvhyttefesten 2016 i Jerusalem. Jan Hanevold er en Israel-venn. Vi bør selvsgat stille opp for ham – når NRK, Norges desidert største medie-dinosaur, forsøker å velte alt det fantastiske Jan Hanvold har bygd opp. Flere har åpenbart noe å påpeke når det gjelder den form og det formspråk Hanvold og co. har lagt opp til i sin omfattende kristne gesjeft. Men Visjon Norge er først et stor, kristen formidlingsarena der utallige kirkesamfunn opp gjennom årene har fått viktige impulser og muligheter til å utfolde seg. Også svært mange Israel-venner har jevnlig sittet bak mikrofonene i Visjon Norge. Igjen: Som eneste kringkastingsstasjon i Norge var nettopp Visjon Norge tilstede under Løvhyttefesten i Jerusalem, og sendte direkte til tusenvis av seere hver kveld. Slikt står det respekt av. Derfor skal vi slå ring rundt Visjon Norge i disse brytningstider.

Roy Vega

30. oktober 2016

Klikk på lenken under her og se Jan Hanvolds eget tilsvar i forhold til alle påstander i NRK-programmet “Brennpunkt”. Hovedpoengene begynner etter ca. 28 minutter i streamingen.

http://vnplay.no/video/studio-direkte-26-10-2016