Mange ville se og høre Hege Storhaug

Det ble full uttelling for Israels Venner i Trondheim med Hege Storhaug på podiet torsdag kveld i uken som gikk. Publikumstilstrømmingen var stor – med et usedvanlig sterkt sikkerhetsopplegg ivaretatt av sivilt og uniformert politi, både inne og ute. Bare det at et såvidt storstilt sikkerhetsoppbud må til for at en uskyldig Israel-forening i Trondheim som har invitert en rolig og lavmælt Hege Storhaug til trønderhovedstaden – ble snart til et moment isolert sett; da dette illustrerer voksende utfordringer som ikke lenger bare kan isoleres til Israels problemer. Nå har liksom alt kommet nærmere.

Midtøsten flyttes til Europa

130 personer fant veien til fasjonable Clarion Hotell Panorama i Trondheim. Det er lite å si på stemningen under Storhaugs timelange foredrag, fulgt av en rekke innspill fra salen. Hege Storhaugs bok, “Den 11. landeplage” er som kjent en bestselger som har løftet Storhaug opp til en av landets mest profilerte samfunnsdebattanter. Om media ikke helt følger med i svingene, gjør det ikke Storhaug noe mindre.

Islam setter som kjent sitt sterke preg på Midtøsten, og utgjør i jihad-modus en utfordring for Israel i flere himmelretninger. Men Hege Storhaug minner om at de konflikter vi har sett i landskap rundt Israel nå flyttes til Europa, og hun advarer mot naivitet i møte med det hun og hennes voksende tilhengerskare betrakter som en tiltagende sivilisasjonskonflikt: – Jeg har dedikert min siste bok til jødene, fordi de er så høyt i fiendebildet. Nå er perspektivet flyttet til Europa, der jøder blir truet systematisk og emigrerer til Israel i tusentall, samtidig som konfliktene vokser og sprer seg.

– Etter hvert som store deler av Midtøsten og den islamske verden utgjør en så dominerende del av innvandringen vi er vitne til, vil de problemer og sterke motsetninger vi daglig ser i nyhetsbildet forplante seg hitover og inn i vår hverdag, konstaterte Hege Storhaug. Hun viste til innbyrdes konflikter knyttet til prinsipper mellom ulike muslimske retninger på den ene side og raskt voksende motsetninger i møte med vestlig kultur og tradisjoner på den andre. Hun ser de ideologiske problemene på dypet av Islam som roten til de største utfordringene både i Midtøsten og Europa, der det totalitære aspektet manifesterer seg i Koranen, der profeten Muhammeds liv både er et tyngdepunkt og en retningsanviser, der den teoretiske og brutale praktiske erfaring forteller at  jøder og kristne ikke passer inn i bildet. – Kvinner undertrykkes og vi mangler ikke eksempler på terror og drap som innheter dem som måtte opponere, blant annet i form av Muhammed-karikaturer.

– Vi står overfor en sivilisasjonskonflikt, der det under begrepet “multikultur” jobbes med integrering på den ene side og segrering på den andre. Dette er opplegg som skaper flere konflikter enn det løser, hevder Storhaug, og viser til at velmente dialog-forsøk alt for ofte bidrar til å styrke islamistene. I flere toneangivende moskeer og relaterte kultursentre er det skriftene fra den islamistiske, pakistanske ideologen Abdul Ala Maududi som dominerer. I disse kulturene finnes ikke noe som heter ytringsfrihet. En dialog består som kjent at vi skal gi og ta. Nei, her dreier det seg om miljø som bør isoleres og ikke stimuleres, fastslo Storhaug.

Marseille og Whitechapel

Hege Storhaug har vært ute på mange reiser og besøkt områder der integrasjonen av innvandrere fra den ikke-vestlige verden har mislykkes. Hun tar frem sentrale deler av Marseilles i Frankrike som ett eksempel, der søppel nå ligger strødd i store mengder rundt høye boligkomplekser; i den grad at det er umulig å ha barn utedørs. Langt mindre lufte en hund. – Hva med jenter og kvinner på innsiden av disse bygningene? – spør Storhaug. Hun peker på at problemene og konfliktene som oppstår på løpende bånd  i stor grad ligger i Islam som ideologi. Vi står rett og slett overfor en sivilisasjonskonflikt vi risikerer å tape. Blant publikum var det mange som nikket nettopp i denne sekvensen.

I Whitechapel på Londons østant er det en meget stor moske, “East London Mosque” som dominerer bylandskapet. Et stort muslimsk kultursenter ligger i direkte tilknytning til moskeen. Utviklingen og innviklinge i Whitechapel har blitt til nok et eksempel i Storhaugs kompakte formidling om segregering og grobunn for store konflikter. Også der, i en av de mest ruvende moskeene og praktisk tat en hel bydel i dagens London er det skrifter fra pakistanske Abul Ala Maududi som råder grunnen både for unge og eldre, påpeker den vevre og rolige foredragsholderen. Hun viser bilder av kvinner helt inntyllet i sine dystre antrekk, som går tettere i gatebildet i Whitechapel i London enn i dagens Pakistan, forteller Storhaug videre.  Igjen påpeker hun at det også i Whitechapel dreier seg om de absolutt dunkleste sider av islam, der stadig nye jihadister klekkes ut, om ikke fysisk så ideologisk.

Dronning Sonja og Erna Solberg på besøk

Hege Storhaug mener at Dronning Sonja og statsminister Erna Solberg kan bidra til å legitimere miljø som ikke fortjener oppmerksomhet, ved å besøke moskeer i Oslo der en vet islamister boltrer seg. Første gang dronningen skulle besøke Islamsk kultursenter i Oslo var i oktober 2011. Nettopp dette store senteret henter sin primære inspirasjon fra en islamistisk retning knyttet til Jamaat-e-Islami i Pakistan.

– Bare ved å se hvem som dukker opp på bildene rundt celebre gjester som Erna og Dronning Sonja burde få klokkene til å ringe, mener Storhaug. Dronningen og statsministeren stimulerer rett og slett miljø som bør isoleres. En rekke moskeer i og utenfor Norge er en arena og fora der jihadister får sin skolering, og kjenner sin besøkelsestid. En kan vise til Det muslimske Brorskapet, Salafistene som er mindre tolmodige, men jihadistene sitter stadig i krokene. PST sier at de ikke har grunnlag for å bekrefte eller hevde at rerkuttering til jihadistenes rekker pågår i moskeene. Jeg mener de tar feil, og at både de og politikere bør se mer på hvem som faktisk går inn og ut av de moskeene det er snakk om, sier Storhaug.

– Vi må ikke tillate kjønnsrasisme, og vi må definere hva som er politikk og hva som er religion. Vi har umestelige verdier, knyttet til ytringsfrihet, likhet mellom kjønnene og en hel kultur å ta vare på. Vi må stå opp, vise hva vi står og forsvare våre verdier! Dette var Hege Storhaugs avslutningsfanfare, og applausen lot ikke vente på seg. Det ble raskt kø med bok-kjøpere foran Hege Storhaug, samtidig som en rekke nye medlemmer til Israels Venner ble behørig registrert i andre enden av lokaler. Den nye foreningen bygger nå gradvis opp en slagkraftig organisasjon som etter hvert skal favne langt utenfor Trønderriket.

Rent lydteknisk kom det til endel strabaser knyttet til like overfølsomme som finstilte mikrofoner under foredraget. Men dette var også det eneste som ikke fungerte helt under det ellers vellykkede arrangementet – fortsatt med det som vel må karakteriseres som Norges mest modige samfunnsdebattant og forfatter. Med sin lune stil og vevre kropp er det ikke mye brautende over denne skikkelsen. Likevel, det er et paradoks at dette mennesket må beskyttes av en hel flokk politibetjenter. Akkurat det sier kanskje mer om vår samtid enn det sier noe om Hege Storhaug. Når det er nevnt, politiet må berømmes for profesjonell innsats. De mange tilhørerne følte seg trygge og Hege Storhaug skuffet heller ikke sitt publikum i denne omgangen.

30.09.2016

R. Vega