Israel-forening bygges opp fra Trondheim

Bli med! Vi vokser, utvider og behøver deg med på laget!

Kort historikk:

Konturene av en ny Israel-forening i Norge lå i lufta allerede etter at kampanjestormere forsøkte å få hele universitetet i Trondheim, NTNU, med på boikott av Israel i 2009. Det kom aldri til noen boikott, takket være betydelig, nasjonal og internasjonal mobilisering mot dette like underlige som tragiske oppløpet.

Det viste seg etter hvert vanskelig å få fulgt opp all fokus som nevnte boikottaksjon faktisk gav, med all – positiv – interesse og ikke minst engasjement som kom inn til Israels fordel i sakens anledning. Siden har flere kjent og følt på behovet for en ny og frittstående,  landsdekkende, vennskapsforening med base nettopp i Trondheim. Og nå begynner sannelig boikott-aktivistene i den politiske undergrunnen i Trondheim å røre på seg igjen.

Torsdag 17. november 2016 vedtok Trondheim bystyre et boikott-vedtak rettet mot Israel, der kampanje-nettverket fikk full uttelling. Hele den retoriske oppstillingen fra den internasjonale boikott-kampanjen ble i sakens anledning gjengitt ord for ord i Adresseavisen. Uten en kritisk linje i Israels favør. Det trigget flere som slett ikke likte den spesielle politiske brodden.

Plass til en ny vennskapsforening

At det nokså klart burde være plass for en ny og offensiv vennskapsforening i Trondheim, som etter hvert favner hele landet og som endatil har med den jødisk-kristne arven i sin rot og formålsparagraf – se, det er en del av ideen og fundamentet som er bærende for den videre opp- og utbyggingen.

Israel-foreningen bygges opp trinn for trinn fra Trondheim med omland. Samtidig legges grunnlaget for en forening som skal dekke hele landet – med avleggere ut i distriktene. Føler du deg kallet til å etablere en lokalforening i ditt distrikt, sitter det etter hvert folk i Trøndelag og hjelper deg i gang!

Israel-foreningen har nå vokst opp og fram, fra en forsiktig begynnelse sommeren 2016. I løpet av 2017 har en raskt voksende og livskraftig forening utviklet seg, der nyhetsoppsett fra Israel og Midtøsten, samt effektiv bruk av sosiale medier er prioriterte virkemidler. Dette, som et korrektiv til den anti-israelske kampanjen som stadig pågår i de sentrale norske mediene.

Styret består av Bjørn Sæther (formann), Roy Otto Dyrli og Roy Vega, i en en overgangsperiode der det bygges en solid plattform for en større nasjonal Israel-forening.

Den nye foreningen blir et offensivt, friskt og engasjerende supplement til eksisterende foreninger, med spesiell fokus på mediedekning og mer eller mindre maskerte boikott-kampanjer, også med egne medarbeidere som leverer ferskt nyhets- og aktualitetsstoff om og fra Israel og Midtøsten foreøvrig. Som kjent svikter det meste av dominerende norske medier, med en innarbeidet enøyd nyhetsdekning.

Ut over dette vil det dreie seg om møter, foredrag, kurs, reiser og mye mer. Kort sagt, det blir mye aktivitet og vi trenger din støtte!

Meld deg inn som medlem! (Klikk gjerne på “Medlemsknappen” på websiden vår).

Ved å trekke sammen blir vi sterkere. Vi har direkte forbindelse til Israel, døgnet rundt, og lover å formidle informasjon offensivt ut til Israel-venner fra landsende til landsende. Vi vil ha mer støtte. Jo flere vi er og blir, jo bedre.