Bli med – stå på!

Med base i Trondheim, altså strategisk omtrent midt i Norge, skal organisasjonen Israels Venner i Norge (IVIN) nå bygge en plattform – gjennom utadrettet aktivitet og – merk deg dette – medlemsverving. Dette siste er nå et såvidt tungveiende poeng at vi anbefaler alle som hører og leser oss å registrere seg så raskt som mulig som medlemmer. Styrken i vår nye forening ligger nettopp i godt, konstruktivt og ikke minst folkelig og bredt engasjement – i medlemsmassen. Ut fra dette skal vi bygge oss en solid plattform – for ytterligere virksomhet ut over i landet, trinn for trinn.