Ny Israel-forening bygges opp fra Trondheim

Konturene av en ny Israel-forening i Norge lå egentlig i lufta allerede etter at kampanjestormere nokså ubeskjedent forsøkte å få universitetet i Trondheim, NTNU, med på boikott av Israel i 2009. I ettertid har flere kjent og følt på behovet for en ny, inkluderende og frittstående vennskapsforening – tuftet på uttalte jødisk-kristne verdier, men fortsatt i en fri og åpen ramme. Dette som et supplement til eksisterende foreninger. Les mer.