Om oss

Israels Venner i Norge (IVIN) (Org. no. 817 347 622) er en partipolitisk uavhengig og frittstående organisasjon; i det vi ønsker å skape mer forståelse, kunnskap og sympati for Israel. Vi har et jødisk-kristent fundament; en kulturarv vi betrakter som forutsetning for troverdighet knyttet til menneskerettigheter, frihet og dynamiske demokrati – i Norge og ikke minst i Israel. Når vi presiserer dette er det for å være åpen om vår basis. Da vet folk hvor de har oss, selv om vi ikke er å forstå som en religiøs organisasjon i vårt politiske uttrykk.

Vi ønsker likevel å presisere at foredrag, innspill, deltagelse fra medlemmer, foredragsholdere og debattanter kan ha ulike utgangspunkt, fra politiske interessegrupper, partier, religiøse og ikke-religiøse  organisasjoner, aksjoner og interessante enkeltmennesker som naturlig hører inn under vårt engasjement for Israel og jødene.

Vi bygger nå opp en Israel-forening i trønderhovedstaden, men som etter hvert skal få egne avdelinger rundt om i landet. Landsmøtet i 2017 kommer i april. Da skal organisasjonsapparatet utvides i flere retninger; også antall styremedlemmer.

 

ÅRSKONTINGENT 2017

Enkeltmedlem: Kr. 300

Familiemedlemskap: Kr. 400

(Obs! Påfør navn på alle i familien)

Rabattert medlemskap gjelder (minus kr. 100.- på kontingenten)  gjelder pensjonister, uføre og studenter.

Medlemsavgiften til konto: 4212 16 06792,  etter at du har sendt inn personopplysninger på epost , påført navn, adresse, mobilnr., epost, medlemskategori. Sendes til: post@israelsvenner.no

Webadresse: www.israelsvenner.no

Følg oss på Facebook: Israels Venner i Norge

Følg oss på YouTube: Israels Venner i Norge

Bank-konto: 4212 16 06792

Brønnøysundregistrene, org. no.: 817 347 622

Støtt oss via grasrotandelen i Norsk Tipping: www.norsk- tipping.no/grasrotandelen#search=817347622

Minner for ordens skyld igjen om vår email-adresse:  post@israelsvenner.no

Bjørn Sæther

IVIN

Støtt oss – og med deg inn i foreningen! Jo, flere vi blir jo bedre er det.