Etterretningssjef i Iran har stukket av

En av de aller øverste lederne i den iranske sikkerhetstjenesten, brigader-general Ali Nasiri, skal ha hoppet av til Vesten i april i år og søkt politisk asyl og beskyttelse i USA. Al Nasiri har  formelt vært leder for den indre sikkerheten i den iranske revolusjonsgarden, IRGC, som blant annet passer på og opp alle sivile og militære toppledere i dagens Iran. Nasiri har også hatt kontroll med transport og inn- og utreiser fra Iran med sivile og militære fly.

De dramatiske opplysningene om avhopperen Ali Nasiri kom først på en webside for nyhetstjenesten under den islamske Hezbollah-militsen 13. april, men ble etter kort tid slettet. Deretter kom det mer utfyllende informasjon på en annen webside, nå knyttet til Islamic State of Iran Iran Crime Research Center, som holder til i New York.

Avhopperen Ali Nasiri – som umiddelbart før sin flukt i april angivelig røk uklar med den nå avgåtte lederen for revolusjonsgarden i Iran, skal ha hatt med seg verdifull informasjon og dokumentasjon, blant annet om det iranske atomprogrammet da han hoppet av. Selv har han hatt ansvar for den indre sikkerheten rundt de iranske lederen, samt sikkerheten knyttet til fly inn og ut av Iran. Avhopperen har hatt tilgang på mye informasjon, og har selvsagt også hatt mulighet til å samle informasjon før sin exit fra Iran. Hvor mye han kan ha fått med seg om Irans atomvåpen-program er uklart, men det. kan være mer enn nok til at det iranske lederskapet for flere problemer å bale med helt samtidig.

Kjenner intern og ekstern kommunikasjon

Fra sin sentrale posisjonen ville Ali Nasiri også hatt tilgang på informasjon knyttet til følsom kommunikasjonene i bindeledd til land som Syria og Russland. Rett og slett fordi den samme Nasiri har hatt som sin fremste oppgave å passe på dem som kommuniserte. Dette siste er på linje med atomvåpenprogrammet uhyre følsomt. Kommunikasjonene kan blant annet kaste lys over klarlegge i hvor stor grad den russiske lederen Vladimir Putin gjennom sine etterretningsorganer FSB og GRU legger føringer i forhold til Iran og relaterte nettverk. Et annet vitalt temafelt vil her være alt som kan kaste lys over forbindelsen Iran – Hamas, og ikke minst Iran – Hezbollah.

Nevnte webside i New York kunne 25. april fortelle at lederen for den iranske revolusjonsgarden er skiftet ut og erstattet med en annen. Med andre ord, det er uro i sikkerhetsapparatet til den øverste ledelsen i Iran, som også utgjør et ikke uvesentlig bindeledd til Hezbollah-islamistene i Libanon og Syria, og gradvis mer til Hamas-militsen i Gaza, primært via Damaskus i Syria.

Nevnte opplysninger er holdt for å være pålitelige.

 

R. Vega

10. mai 2019