Kirken misbrukes i anti-israelsk propaganda

“Kirkeuka for fred i Israel og Palestina” er akkurat avsluttet. Kirkens organer har kritisk sett utviklet seg til en propaganda-jippo med stadig skarpere brodd mot Israel, under dekke av solidaritet med palestinerne – eller tiltak “for fred i Palestina” som det så pent heter. Kona til NRKs tidligere Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit heter Berit Mortensen, og er nokså sentral i oppløpet på flere nivå.

“Kulturelt dugnad” i Nidarosdomen

Palestinakomiteen var friskt ute med å ønske velkommen til “kulturell dugnad”  i selveste Nidarosdomen i Trondheim i september i år. Det dreier seg intet mindre enn om 50 års «okkupasjon» i Israels regi og 70 års «landflyktighet» som Israel angivelig har skylden for, og som som ble behørig presentert og markert i storformat med egen konsert og paroler i Nidarosdomen onsdag 20. september. I en forutgående annonse i Adresseavisen, 16. september går det frem at det ikke bare er Palestinakomiteen Trøndelag som steller til det hele: Nidaros domkirke (!) og Vår frue kirkes menighet står som arrangører. Konserten i Domen ble støttet av Olavsfestdagene, Nidaros Bispedømmeråd, Mellomkirkelig Råd og  – ikke minst – “Kirkeuka for fred i Israel og Palestina”. Det siste utslag av en velregissert kampanje i regi av alle andre enn Israels venner.

Siden “Israel” også nevnes i kirkeukens vignett er det selvsagt interessant å se hvem Kirken så inviterte for å tale Israels sak, for balansens skyld?  Den jødiske aktivisten Sahar M. Vardi er navnet. Hun befinner seg politisk på ytterste venstrefløy i Israel, og uttaler seg så ofte hun får mulighet – mot Israel og israelsk politikk. Hun går blant annet inn for full boikott av Israel! Det er nettopp denne 26-årige kvinnen Kirken har invitert for å representere Israel under den famøse “Kirkeuka for fred i Israel og Palestina”.

Ovenstående grafiske illustrasjon er eksempel på ett av propaganda-bannerne som fulgte i forkant – da Nidarosdomen ble brukt under “Kulturelle dugnad for Palstina” 20. september. Ingen kirkefedre eller kirkesøstre kunne være i tvil om hvem som stod bak det sterkt anti-israelske opplegget, i forkant av “Kirkeuka for fred i Israel og Palestina”.

Berit Mortensen fra Palestinakomiteen

For å trekke frem ett eksempel på det sinnrike oppløpet i den anti-israelske propagandaen, kan vi ta for oss en sentral aktør i det hele: Berit Mortensen fra Palestinakomiteen. Selv har hun sist helg avsluttet “Kirkeuka for fred i Israel og Palestina” med et solid propaganda-stunt i hjembyen Sandnessjøen, både under selve gudstjenesten og under kirkekaffen. Hybrid-presentasjon av det som fremstår som prisverdig helsearbeid på den ene side og massiv anti-israelsk propaganda på dne andre er en grunnleggende del av konseptet i Palstinakomiteens og – som en funksjon av det nevnte – også i kirkeukas iherdige Palestina-program for “fred”. Dette har også vært legen og aktivisten Mads Gilberts fremste politiserte arbeidsmetode og formspråk i utallige år; og hans politiske kollega, sykepleier og jordmor Berit Mortensen opererer på nøyaktig samme måte. På den ene side er det sykepleie og barsel, på den andre siden – og helt samtidig – dreier det seg om massiv, planmessig politisk propaganda mot Israel.

Berit Mortensen er en sentral og fortsatt aktiv tungvekter i avdøde Yassir Arafats propaganda-apparat i og utenfor Norge, direkte knyttet til Palestinakomiteen. Mortensen har i flere tiår vært politisk aktivist på den ytterste venstreside, og helt samtidig kona til NRKs nå pensjonerte Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit. Hun figurerer høyt på et sant stjernelag av Israel-hatere. Nå er den samme Berit Mortensen av en eller annen grunn vært ute på propaganda-turne i anledning “Kirkeuka for fred i Israel og Palestina”; en uke flere forlengst har pekt på som svært betenkelig, nettopp med tanke på sin anstrengte, enøyde politisk tendens og skarpe anti-israelske profil.

Helseteam som politisk maskerade

Siden høsten 1984 har Berit Mortensen, først med Sandnessjøen som utgangspunkt, vært med i opplegg for såkalte “helseteam” i PLO-land, både i Libanon og senere i Ramallah med omland. Hun har nemlig arbeidet i samme strukturer og med samme konsepter som den ikke så ukjente Mads Gilbert, som har sin base i Tromsø.

Det meste av tiden har Mortensens aktivitet vært knyttet nært opp mot politisk propaganda-virksomhet, der hun som ilter politisk aktivist i rollen “jordmor i Palestina” har tronet høyt som talskvinne for Arafats palestinske prosjekt – uavlatelig på den absolutte innside av AKP (m-l)s gamle frontorganisasjon, Palestinakomiteen. Hun har lenge, på linje med flere i Palstinakomiteen, arbeidet tett sammen med NRKs Odd Karsten Tveit. I 2011 giftet aktivisten Berit Mortensen seg med Odd Karsten Tveit. De to har begge tilhørt samme politiske miljø siden 1985.

Underveis har Berit Mortensen som sykepleier og som mangeårig Palestina-aktivist blitt tildelt store beløp i støtte fra det norske utenriksdepartementet. Mortensen har på sin side arbeidet tett opp mot Yassir Arafats bror, Fathi Arafat. Sistnevnte har i det stille vært både kontaktperson og vertskap for hovedaktørene i en tidlig fase av Oslo-prosessen: Thorbjørn Jagland, Terje Rød Larsen, diplomaten Hans Wilhelm Longva og Thorvald Stoltenberg. Berit Mortensen har med andre ord hatt prominente kontakter. Odd Karsten Tveit inngikk i en periode selv som assistent og veiviser i Oslo-prosessen, i en til nå uskrevet del av historien som publikum er forskånet fra. Aktørene har hatt relativt god kontroll på propaganda og informasjon ut til det store publikum. Nettopp slike makt- og kontrollfunksjoner preger det retoriske spillet i “Kirkeuka for fred i Israel og Palestina” som nå er avsluttet.

Millionstøtte fra utenriksdepartementet

Etter å ha sikret betydelig økonomisk støtte til palestinske Røde Halvmåne, stadig under teamet til Fathi Arafat, fikk Berit Mortensen i år 2000 tildelt en egen PLO-medalje, heder og ære for sin “innsats for det palestinske folket”. Også hennes mann, Odd Karsten Tveit, fikk i samme periode tildelt flere hundre tusen kroner i støtte fra utenriksdepartementet for å skrive propaganda-bøker med sterk brodd mot Israel; fra perm til perm. I praksis ble Tveits bokprosjekter betydelig finansierte gjennom utenriksdepatementet. Dette gjelder særlig boken “Krig og diplomati. Oslo-Jerusalem 1978-1996”, som ble utgitt på Aschehoug forlag i 2005, og der deler av boken er basert på et sperret og godt  innelåst kildegrunnlag kun forbeholdt Tveit personlig. Tveit ble tilkjent et meget høyt beløp for dette prosjektet. NRKs korrespondent fikk med andre ord, langt på vei, fullfinansiert sitt bokprosjekt gjennom de samme kanaler han skulle skrive kritisk bok om! Også dette en del av et maktpolitisk spill der Yassir Arafat var husgud. Når dette trekkes frem her, er det for å illustrere en utidig elitekultur på dypet av et politisk rammeverk der selv Kirken nå er fanget inn som propagandaorgan.

Her må det for ordens skyld understrekes at hele innsatsen til Berit Mortensen har pågått i regi av Palestinakomiteen, PLOs absolutte fremste propaganda-organ i Norge. Hennes rene humanitære bidrag skal vi ikke kritisere her. Det kan være utmerket arbeid, for alt det vi (ikke) vet.

Imponerende kontaktnett

Rundt skikkelser som Berit Mortensen og Mads Gilbert dreier det seg om et apparat med et imponerende kontaktnett, ikke bare i NRK og i sentrale media forøvrig, men nå også langt inn i Kirkens organisasjoner, fagbevegelsen (LO/Fagforbundet) og i ulike norske organisasjoner som direkte og indirekte ligger under internasjonale NGO-nettverk – der boikottkampanjer mot Israel (BDS) og tilsvarende troner høyt på agendaen. Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM (Global-kontoret) er bare en del av dette til dels imponerende apparatet, som nokså ubeskjedent også inkluderer den norske generalsekretæren, Olav Fykse Tveit, i Kirkens Verdensråd. Det siste er forøvrig en historie for seg som vi skal komme tilbake til i fortsettelsen av fokuset på “Kirkeuka for fred i Israel og Palestina”.

Hovedbilde til artikkel: Berit Mortensen og Odd Karsten Tveit.

3. oktober 2017

Roy Vega