Hamas og PLO til krig mot hverandre?

Den politiske temperaturen på innsiden av det palestinske prosjektet har forutsigbart nok gått i været etter nok et forsøk på samling av arabiske fraksjoner under en felles “palestinsk administrasjon” (PA, forkortes også PNA) for Gaza, Judea og Samaria. Så langt har det lykkes å få rigget en palestinsk administrasjonsenhet i Gaza. Men dette er en formsak. Nå kommer en mer brutal hverdag.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu har kommentert forsøket på sammenslåing av Hamas og Abbas-administrasjonen (Fatah/PA/PLO). Han påpeker at en slik prosess må innebære at Hamas anerkjenner Israel, oppløser sine militsstyrker og bryter båndene til Iran. – Vi forventer at enhver som snakker om en fredsprosess må anerkjenne staten Israel som en jødisk stat, selvsagt. Vi kan ikke akseptere en falsk sammenslåing på den palestinske siden som går på bekostning av vår eksistens, påpeker Netanyahu overfor Jerusalem Post og øvrige israelske medier 3. juli.

Besværlige sikkerhetsapparater

Prosessen som nå pågår i Gaza og ikke minst rundt Arafat-etterfølger Mahmoud Abbas, forplikter helt samtidig de involverte arabiske parter til en samling av såkalte “sikkerhetsapparater”. Flere arabiske ledere i Midtøsten og på den arabiske halvøy forøvrig har spådd at dette vil skjære seg: Hamas-islamistene er nemlig helt avhengig av egne sikkerhetssystemer, blant annet for å beskytte sine egne ledere, ikke bare mot iltre rivaler i Fatah, PLO og andre, men også mot de deler av befolkningen i Gaza som gradvis har blitt mer og mer misfornøyde med islamistenes korrupte voldskultur; riktignok uten å kunne tilkjennegi sin opposisjon, så langt.

I kulissene sitter selveste Vladimir Putin med sine bakmenn og stråmenn, og spiller sine kort. Fra før har hans oligark-regime  festet et sterkt grep i Syria og samtidig bygd opp allianser til det iranske regimet. Tradisjonelt har Moskva alltid sørget for innflytelse i det palestinske prosjektet, helt siden den egyptiske diktator Gamal Abdul Nasser fikk designet det hele under sine vinger i en prosess som pågikk fra 1958 til 1969. Ledelsen i Hamas og den palestinske administrasjonen (PA) har nylig vært i Moskva for å drøfte sammenslåingen som nå skal finne sted.

Oppe i dette pågår et formidabelt spill om veldig mye penger. Etter at det brøt ut borgerkrigslignende tilstander i den palestinske leiren i tilknytning til valg på ny ledelse i PA i perioden 2006 – 2007 sitter det veldig mye skepsis igjen, særlig blant Hamas-lederne: Kan de stole på den dominerende Fatah-fraksjonen i PLO/PA? Hamas-lederne insiterer på å beholde sin egen milits under egne flagg og slagord, noe som PA og Abbas ikke vil godta.

Maktkonsentrasjon og spill om penger

Like styrtrike som innflytelsesrike klanfamilier sitter på rekke og rad rundt ulike ledere i den palestinske administrasjonen. Det dreier seg om millioner og milliarder av kroner, fordelt på investeringer, fond og skjulte opplegg i en rekke land. Maktforholdene er allerede følsomme etter hvert som Arafats etterfølger. Mahmoud Abbas, på toppen av PLO/PA snart faller av for alderen. På toppen av Hamas i Gaza er det tilsvarende strukturer, der et titalls ledere har blitt styrtrike ved å forsyne seg av bistandspenger opp gjennom årene.

Skal makt fordeles bredere må noen nødvendigvis gi slipp på hele eller deler av sine posisjoner. Men med disse posisjonenene ligger det et hopetall bankkontoer i inn og utland som ikke nødvendigvis tåler dagslys, og som den enkelte eier og fullmaktshaver ikke slipper fra seg uten sverdslag.

Nyvalg på “lovgivende forsamling”

Da Mahmoud Abbas i 2007 gjennom et dekret fikk blokkert Hamas fra det meste av innflytelse i det mektige “Lovgivende Råd” (PLC) i den palestinske administrasjonen, var det et svare spetakkel på terskelen til borgerkrig i den arabiske leiren: Hamas aksepterte ikke å bli stengt ute, og har siden hatt et ytterst antrengt forhold til PLO/PA. Nå handler det ikke om demokrati-utvikling under PA’s parasoll, men snarere om et maktspill der særdeles maktglade ledere i Fatah-fraksjonen av PLO (som styrer det meste i PA) neppe vil slippe Hamas-krigere til rundt bordene uten en hel serie premisser og betingelser. Hamas vil på sin side ikke gi slipp på sikkerhetssystemene som gjennom terror og undertrykking er noe av det viktigste maktgrunnlaget Hamas har vokst seg stor på. Sivile har konsekvent blitt brukt som skjold og dekning for en kontinuerlig terrorkrig mot sivile jøder; så snart og så ofte anledningen har bydd seg.

Nå må den nye fellesadministrasjonen med Hamas og PLO i lederroller også bli enige om å skrive ut nyvalg på lovgivende forsamling. Riset vak speilet for PLO/PA er at Hamas kan vinne de fleste setene med tanke på befolkningsgrunnlaget i Gaza, der det som måtte finnes av opposisjon er holdt nede av den totalitære terrorkulturen som har preget og fortsatt preger de fleste islamistiske nøkkelområder i vår verden.

Oppe i dette ligger det selvsagt et hierarki og en kommandostruktur som nødvendigvis vil bli amputert i det Hamas nå skal inn i en felles administrasjon med PA/PLO/Fatah. Under dette ligger også motsetninger mellom shiamuslimer og sunnimuslimer, samt årelange, indre konflikter mellom utallige arabiske klanfamilier i Judea, Samaria og Gaza. Fraksjonene og konfliktene er mange. Det skal med andre ord ikke så mange gnistene til fra Gaza før dette lett kan ende med full fyr. Den som (over)lever får se.

3. oktober 2017

Roy Vega