3000 år gamle bikuber funnet i Israel

Professor Amihai Mazar ved det Hebraiske Universitet i Israel kan notere seg et sensasjonelt arkeologisk funn i Jordan-dalen: 3 000 år gamle bikuber påkaller interesse fra hele verden.

For landet som “skal flyte av melk og honning” kom vel neppe funnet i seg selv som en sjokk, men bivoksen som ble funnet i keramiske bikuber understreker bare kraften i Israels historie. I dette tilfellet i Tel Rehov i Jordan-dalen.

Bibelforskere har tidligere kommet til at honningen som Bibelen viser til sannsynligvis er hentet fra dadler, ikke fra bier, langt mindre fra menneske-skapte kuber. Israel har ikke vært egnet for slik honningproduksjon – var den noe for bastante konklusjonen. Men nå må akkurat denne delen av historien bli justert i bienes og den ekte honningens favør: Bikupene stod, eller lå, på rekke og rad i Jordan-dalen allerede for 3000 år siden.

Eple med honning har blitt et kjent symbol for den jødiske nyttårsfeiringen. Nå kan biene komme mer inn i bildet, både som symbol og ikke minst i Israels kraftfulle historie. En historie som stadig blir sterke jo mer som i bokstavelig forstand graves frem – som synlige bevis. I dette tilfellet, 3000 år gamle bikuper med bivoks intakt!

28. september 2017

Roy Vega