“Nytt samarbeid PLO/PA – Hamas vil sprekke”

Utsendinger fra den palestinske administrasjonen (PA/Fatah/PLO) har vært i Gaza og latt seg behørig avfotografere sammen med smilende Hamas-ledere. Nå skal det nemlig gjøres nok et forsøk på å forene kreftene i PA og Hamas.

Men skepsisen også til dette forsøker er stort, selv i toneangivende deler av den arabiske verden. Så langt har alle forsøk på samling strandet lenge før det egentlig har begynt.

Selv i den saudi-arabiske avisen Saudi Gazette uttrykkes det stor skepsis til det pågående forsøket på å få etablert en felles administrasjon mellom den palestinske administrasjonen (PA/PLO) og Hamas. Dette skriver Saudi Gazette i en kommentar-artikkel 23. september:

Hamas har styrt i Gaza siden 2007, etter å ha sikret seg kontroll i noe som var nær en borgerkrig med Fatah, der flere hundre ble drept i diskusjonen om et parlamentsvalg som Hamas jo vant året før.

Samarbeid på sikkerhetssiden usannsynlig

Redaksjonen i Saudi Gazette er også skeptisk til samarbeidet på sikkerhetssiden mellom den dominerende Fatah-fraksjonen i PLO og Hamas. Saudi Gazette fortsetter med sin svært kritiske analyse:

Flere spørsmål gjenstår, ikke minst på sikkerhetsfeltet. Gjennom de siste årene har Hamas krevd felles utveksling av sikkerhetsopplegg. Men mens begge parter forstår nødvendigheten av samarbeid på dette området for at ethvert opplegg skal bli effektivt, synes et sikkerhets-partnerskap nesten umulig i overskuelig fremtid. Dette på grunn av den kompleksiteten og sensitiviteten som følger med.

Hamas-elementer kan ikke arbeide i sikkerhetsapparatene på Vestbredden og Fatah-medlemmer (fra PLO) kan ikke arbeide i Hamas-ledede sikkerhetsopplegg i Gaza. Skal en gjenforening være mulig må enten PA gi opp  sitt sikkerhetssamarbeid (med Israel), eller Hamas på gi opp sin væpnede motstandskamp. Ingen av delene virker sannsynlig nå. Hamas er forpliktet på sin politikk om væpnet motstand, mens den palestinske administrasjonen (PA) er forpliktet på å koordinere sin sikkerhet med Israel.

Så langt Saudi Gazette. Uoffisielt er det godt kjent at flere arabiske ledere er skeptiske, både til den svulstige palestinske administrasjonen (PLO/PA) og – ikke minst – Hamas. Det har blitt for mye bråk, samtidig som palestina-araberne får en mediefokus som stadig overskygger andre og til dels betydelige problemer i Midtøsten-regionen. Israels raskt voksende rolle som partner både i NATO og i møte med oppdukkende islamistiske utfordringer i den arabiske verden, har alene skapt en ny realpolitisk situasjon for mange arabiske ledere.

En delegasjon fra Hamas-islamistene i Gaza er i Moskva, ledet av Musa Abu Marzouq. Putins menn spiller sine kort og nå er de på hjemmebane med og drøfter detaljene i nok et forsøk på å forene PA/PLO/Fatah med Hamas. Et forsøk mange mener vil strande nok en gang. PA-leder Mahmoud Abbas arbeidet ut på 1980-tallet for det hemmelige russiske politiet KGB i Syria.

Nå har flere arabiske stater kommet med i den militære kampanjen mot IS, samtidig som Syria går helt i oppløsning og shiamuslimske Hezbollah-islamister i Libanon nokså ubeskjedent drømmer om å sende avgårde over 100 000 raketter (!) som ledd i en ny hellig krig mot det forhatte Israel. Heller ikke dette prosjektet sees spesielt positivt i den dominerende sunni-muslimske delen av den arabiske verden. På libanesisk side av grensen til Israel er det ikke mange sivile som ser frem til hva Israel kan finne på om Hezbollah virkelig begynner å fyre av sine enorme rakett-arsenaler.

Midtøsten i forandring

Midtøsten er i forandring.  Hamas-administrasjonen i Gaza strever med å fordele penger til dem som trenger det; kanskje mest fordi for mange i administrasjonene stikker enorme pengebeløp i egne lommer. Og siden det i store arabiske miljø er en uttalt tretthet knyttet til IS-terroren, forplanter dette seg også i retning av Hamas og Hezbollah-islamistene som har tilsvarende blodstenkte ambisjoner og uttrykk.

For dem som har reist i arabiske områder på Judea og Samaria er det etter hvert nokså tett mellom arabere som åpent uttaler seg kritisk om den sittende palestinske administrasjonen og ikke minst avdøde Yassir Arafat. “De lager bare bråk” er gjerne omkvedet. De gamle klanfamiliene som bor i Judea og Samaria er fra gammelt av nokså moderate og orientert i retning Jordan. PLOs prosjekt synes å ha strandet, men det er selvsagt håp å kunne tyne enda mer penger ut av EU og andre romstore fond om det virkelig kommer til en sammenslåing av PLO/PA/Fatah på den ene siden og Hamas på den andre. Et annet, tilsynelatende avglemt problem knytter seg til et påfølgende nyvalg, der Hamas – som i 2006 – med stor sannsynlighet kan få klart flertall i den palestinske administrasjonen (PA). Uten at freden i Midtøsten er sikret.

 

Roy Vega

25. september 2017