Nytt førerløst militærkjøretøy klar til bruk

Israel har de siste årene utviklet flere varianter av førerløse kjøretøy, men et bestemt militærkjøretøy har pekt seg ut, blant annet på grunn av særlig stor stabilitet og evne til å ta seg frem i ulendt terreng, praktisk talt helt på egen hånd: “Rambow” er navnet.

Seks hjul, men ligner på ATV

Kjøretøyet presenteres i Jerusalem Post, og kan minne om en vanlig ATV, men har seks hjul som hver på sin spesielle måte er knyttet til en sterk og avansert el-motor, og kan ta nyttelast på hele 600 kilo. Kjøretøyet er langt på vei en robot, som kan kjøre rundt i terrenget selv – og er utstyrt med en rekke sensorer, kamera og kikkerter som fjernstyres. Siden kjøretøyet også kan utrustes med kraftige automatvåpen, rakettkastere og andre avanserte våpensystemer representerer det hele en helt ny generasjon militærkjøretøy som fungerer som en robot.

Avanserte sensorer fanger alt

“Rambow” kan med sitt rikholdige antall sensorer brukes til rekognosering og innsamling av data i utsatt landskap.For dem som har fulgt med på månelanding og romforskning er avanserte, elektriske kjøretøy ikke noe nytt isolert sett. Men stabilitet, evne til å stå i mot kuleregn og ruglete terreng og ikke minst de svært avanserte sensorene som fanger opp alt som skjer rundt kjøretøyet representerer noe nytt. Følgelig er kjøretøyet attraktivt også for etterretningspersonell. De spesielt gode kjøreegenskapene og til å sno seg fremover i landskapet for egen maskin, ut fra forhåndsprogramerte data/GPS-koordinater – selv uten direkte fjernkontroll hele tiden – gjør kjøretøyet unikt. Kjøretøyet skal også være interessant for dem som steller med sivil og militær kommunikasjon i landskap der det av ulike grunner knytter seg risiko til det å ta seg frem for mennesker.

Sikrere grensepatruljering

Det er ventet at Israel kommer med flere kjøretøy i denne serien. Gjennom fler år har landet hatt store utfordringer knyttet til grensepatruljering, i det patruljerende grensesoldater har gått og kjørt som levende målskiver for arabiske grupper med håndvåpen. Med denne nyvinningen reddes med andre ord mange liv, i alle fall på israelsk side av grensegjerdet. De som fortsatt velger å angripe slike kjøretøy har imidlertid en rå og steinhard motstander.

 

Roy Vega

19. september 2017