Israel øker flyberedskapen over Golan

Tirsdag kveld (11. juli) kunne befolkningen i det nordlige Israel tydelig høre større flyaktivitet opp mot de israelske grenseområdene mot Golan og Libanon. Det skal være bevegelser på syrisk side av grensen, inne i Syria, som nå har trigget flyberedskapen i Israel. Situasjonen i området der grensene mellom Libanon, Syria og Israel møtes ved Golan omtales som “mer spent” av israelske militærmyndigheter.

Den iranske revolusjonsgarden har bygd opp en egen militær-logistikk inn mot Golan på syrisk side, der hensikten bl.a. synes å være å fremprovosere israelske mottiltak. Men i tillegg har Assad-regimet i Syria begynt å flytte på artillerienheter som har rekkevidde inn i Israel, helt samtidig som Hezbollah-islamistene i Libanon – støttet av Iran og Syria – også utviser noe større aktivitet i Sør-Libanon og over på syrisk side. Hezbollah har blant annet truet med å angripe ammonium-fabrikker i Haifa. Et slikt angrep kan isolert sett gjøre svært stor skade.

Underjordiske rakett-anlegg i Libanon

I forrige uke kunne stabssjef og generalløynant Gadi Eisenkot fortelle en parlamentskomite i Knesset at Israel nå bruker “stille metoder” for å hindre en eskalering av rakett-trusselen fra Hezbollah-islamistene i Libanon. Eisenkots kommentar kom etter at det igjen ble kjent at det bygges store underjordiske fabrikker i Libanon for langtrekkende raketter i ett eller to områder på libanesisk side; ute ved kysten – ikke så langt fra Sidon og i et høydeparti i Bekaadalen. Første gang opplysningene om de underjordiske rakettfabrikkene ble kjent var i mars i år. Israel har trolig fulgt dette spesielle rakett-arbeidet i Libanon over lang tid.

Den ene av de to underjordiske fabrikkene i Libanon skal være knyttet til de langtrekkende, iranske Fateh 110-rakettene, som nå er modifiserte. Bare det fremre stridshodet veier 500 –  600 kilo, med en rekkevidde på mellom 500 og – teoretisk vurdert – opp til 600 km. De siste utgavene av disse rakettene i Iran bygges nå (fra 2016) i et komposittmateriale i stedet for stål. I tillegg er rakettmotorens styrke blitt økt og styringssystemene blitt forandret til GPS-styrte pinpoints som vil øke treffsikkerheten. Men israelske eksperter tviler fortsatt på treffsikkerheten på lange avstander. Dersom slike modifiserte Fateh/Zulfikar-raketter blir ferdigkoblet i underjordiske fabrikker i Libanon, gjør det hele krav på en så omfattende logistikk, trafikk og virksomhet over tid at det hele vil være vanskelig å skjule for dem som følger med i et naboland i sør. I så fall kan  aktørene bak det omfattende rakettprosjektet snart ha gravd sin egen grav, i bokstavelig forstand.

Den irske FN-styrken trekkes ut

Den irske forsvarsministeren, Paul Kehoe, uttalte til Irish Times 11. juli at den irske FN-styrken ved Golan etter alt å dømme nå blir trukket tilbake. Etter hvert som spenningen har økt i området har de irske FN-soldatene blitt liggende utsatt til: Både artilleri-granater og rettet ild fra maskingevær på syrisk side har landet i og ved den irske FN-styrken de siste dagene.

Israels tålegrense er tangert, og i det disse linjer skrives ut sees flere israelske jagerfly høyt på kveldshimmelen i det nordlige Israel. Dette skal være knyttet til nye beredskapsopplegg med brodd mot den systematiske konflikt-oppbyggingen som pågår i Israels nærområder i nord, nordøst.

Roy Vega

11. juli, 2017