FN-sambandet med anti-israelsk propaganda

 
FN-Sambandets, som representerer FN i Norge, blir bl.a. ofte brukt som kilde og faktagrunnlag i utallige norske skoler når det gjelder ulike konflikter i verden. Det er FN-sambandets nettside Globalis.no som blir mest brukt til slike faktasøk. I basis-informasjon om staten Israel heter det at landet bygger på jødisk innvandring i 1880-årene, som en del av “europeisk bosetter-kolonialisme”.
 
Trykker man på Konflikter er kun “Palestina” nevnt. Og her heter det bl.a.:
Israel-Palestina-konflikten er først og fremst en territorial konflikt mellom staten Israel og det palestinske folket. Dagens konflikt har sin bakgrunn i at europeiske jøder, siden 1880-tallet, flyttet til det såkalte historiske Palestina, et område som utgjør dagens Israel og Palestina. Hoveddrivkraften for den jødiske innvandringen var sionismen.
Sionismen er en ideologi og politisk bevegelse som arbeidet for en jødisk stat i det historiske Palestina. Den ble etablert på 1880-tallet og var en del av den europeiske bosetter-kolonialismen.
_______________________________________________________________
 
Legg spesielt merke til retorikken i sist avsnitt: Jødisk historie knyttet til Midtøsten og Israel er rett og slett luket helt vekk, mens jødisk innvandring til Israel avgrenses til utslag av “europeisk bosetter-kolonialisme”. Dette er informasjon og politisk propaganda som i stor utstrekning fortsatt brukes som fakta-grunnlag i norske grunnskoler i 2017. Fra 1969-1970 var dette retorikk som i stor grad ble brukt i sovjet-russisk propaganda.
9. juli 2017
Roy Vega