Israel forbereder masse-evakuering fra nord-grensen

Israel har registrert større aktivitet i og rundt Hezbollah-islamistenes utallige rakettbaser i det sørlige Libanon. Dette, holdt opp mot Hezbolah-leder Hassan Nasrallah’s uttalte trusler de siste dagene, gjør at man på militær side i Israel nå holder seg våkne. Dette i følge The Media Line.

Det er nokså idyllisk landskap i Sør-Libanon på denne tiden av året. Det spirer og gror i “vårens dal”, som området ned mot den israelske grensebyen Metullah heter. Men i direkte tilknytning til – og skjermet av – sivil bebyggelse på libanesisk side, er det systematisk bygd opp rakettbaser i regi av Hezbollah-islamistene. En milits som i dag praktisk talt er å betrakte som en spydspiss av den iranske hæren og den såkalte “revolusjonsgarden” i Iran.

Kan nå nordlige Israel

Langt de fleste av Hezbolah-rakettene, opp mot 90%, har kort rekkevidde, men disse når de nordligste landsbyene i Israel. Følgelig blåses det nå liv i evakueringsplaner for de mest utsatte områdene i nord.

Beredskapen langs den israelske nordgrensen har allerede økt. 1, 4 millioner israelere bor nord i landet. I 2006 skjøt Hezbollah omkring 4 000 raketter mot grensesamfunnene og drepte 165 mennesker; blant dem både sivile og militære. Krigen som fulgte i 2006 medførte rask evakuering av 250 000 sivile.

Skulle Hezbollah velge en terrorkrig med raketter mot Israel nå, skriver organisasjonen seg ut av historien. Store deler av islamistenes våpenarsenaler i Libanon og Syria er mer lagret enn de er testet, og i det rakettene rigges til kan det komme brå overraskelser fra israelsk side. Hezbollah selv er svekket etter å ha mistet 1500 mann i borgerkrigen i Syria, og etter stadig å miste støtte på hjemmebane i Libanon. På mystisk vis har en rekke større våpenlagre for Hezbollah langt inne i Syria gått opp i røyk, bare de siste seks månedene.

Hezbollah – på vegne av Iran

Militære analytikere betrakter i dag Hezbollah-islamistene i Libanon og Syria som et rent underbruk av Irans ledelse. Siden Iran i dag er så tett bundet opp mot det sittende Assad-regimet i Syria, som igjen er bundet opp mot Putin-Russland kan Hezbollah’s opptrapping i Sør-Libanon sees som en del av et storpolitisk spill, der Vladimir Putin sliter med å holde seg offensiv i regionen. Det voldsomme russiske nærværet i dagens Syria koster veldig mye penger, i en tid da den russiske økonomien stadig skranter. Slik kan en slett ikke helt se Hezbollah som en uavhengig variabel i dagens Midtøsten.

Dersom Hezbollah nå virkelig klargjør rakettene i Sør-Libanon for utskyting i dagene som kommer, er det veldig få i Israel som sitter med fingrene i ørene: Israel vil slå til raskt – og med voldsom kraft, “- i en krig som ikke vil ligne på noen annen tidligere krig i Libanon”, har israelske militærtalsmenn tidligere uttalt.

Typisk nok er det ingen som har gjort anskrik i FN, der man stilltiende har snudd ryggen til oppbyggingen av opp mot 100 000 rakettbaser (!) i Hezbollah-islamistenes regi i Libanon.

Enn så lenge synes det ikke å være noen akutt fare for krig over den libanesiske grensen i nord, men det står ikke til å nekte at beredskapen er skjerpet på israelsk side.

28. mai 2017

Roy  Vega