Angrep på Israel-vennlige Facebook-sider i Norge

I løpet av de siste ukene har det kommet et klart økende antall uidentifiserte Facebook-profiler – såkalte “troll” – som forsøker å melder seg inn i Facebook-gruppene “Israels Venner i Norge” og “Ja til Israel”. En og annen har lykkes i å bli medlem av gruppene, og de få dette gjelder planlegger nå opplegg som går på å legge inn sterkt provoserende, illustrerte, usaklige innlegg i den åpenbare hensikt å skape mest mulig ubehag. I forlengelsen av dette håper de å få medlemmer til å melde seg ut av de respektive gruppene.

Israel-gruppene øker mye

Facebook-gruppene “Ja til Israel” og “Israels Venner i Norge” er begge baserte i Trondheim, og har hatt en dramatisk økning i antall medlemmer, bare det siste halvåret. Gruppen “Ja til Israel” passerte denne uken 5 000 medlemmer. Den kraftige økningen i antall medlemmer gir samtidig et særdeles godt arbeidsgrunnlag for den nye Israel-foreningen, “Israels Venner i Norge” (IVIN). Foreningen bygger nå sakte, men sikkert opp en plattform i Trondheim – og som derfra skal favne hele landet. En slik oppbygging får først (forutsigbart nok) lett preg av teologiske spissfindigheter og relaterte uvesentligheter, i det personer fra utallige menigheter og forøvrig med vidt forskjellige politiske preferanser barker sammen i forsøk på å utmeisle en felles, kristen plattform som Israel-venner. Men nå er denne innledende fasen snart over, og landskapet begynner å se like lovende som interessant ut. Før sommeren står grunnsteinene stødig.

Ny plattform og stort potensiale

At ikke-vennlige krefter velger å slå til nå, i den åpenbare hensikt å skape uro og usikkerhet gjennom spamming av nettopp de to Facebook-sidene som utgjør noe av det største aktivum og et stort potensiale for Israel-venner i og utenfor Trøndelag, se det er ikke så uventet. Men nå er det samtidig et tett samarbeid med sikkerhetsteam i Facebook som luker ut trollene i tur og orden. Og de som står bak dette blir sperret ute fra Facebook for godt. Israels venner kan hver på sin kant og hver på sin måte svare med å rekruttere enda flere inn i Facebook-gruppene og inn i organisasjonen Israels Venner i Norge, (IVIN).

10. mai 2017

Roy Vega