Etterretningsinformasjon om Syria: Kjemiske stridsmidler drøftet

Amerikansk militær-etterretning avslørte samtaler internt i den syriske forsvarsledelsen der bruk av kjemiske våpen nylig ble drøftet konkret med eksperter. Det er CNN som melder dette. Informasjonen  som foreligger kan knyttes til angrepet med nervegass i Idlib-provinsen i Syria 4. april. Med dette øker muligheten for endelig dokumentasjoner som kan bli tilstrekkelige til at det fører både Assad-regimet og den russiske presidenten, Vladimir Putin, inn for internasjonale domstoler.

Irak og Saddam Hussein hadde sin “Kjemiske Ali”. Det foreligger indikasjoner på at Vladimir Putins utsendinger kan knyttes til bruk av nervegassen Sarin i Syria. Dersom dette er detaljert nok informasjon og holder som bevis øker muligheten for at Putin kommer inn for internasjonale domstoler, med svært alvorlige anklager hengende over seg.

Ut på ettermiddagen den 4. april kom en russisk militær-drone over et større sykehus i Idlib-provinsen der et flertall av dem som ble skadd av nervegass tidligere på dagen var under intensiv behandling. En tid etter at dronen hadde fløyet over sykehuset kom umerkede fly over sykehuset og droppet nervegass over hele sykehusområdet. Dette hendelsesforløpet begynner nå å bli så konkretisert, basert på eksisterende data, at det kan skape stor dramatikk isolert sett – dersom Putin-Russland kan knyttes direkte til nevnte gassangrep.

Det er allerede på det rene at militærflyplassen Shayrat også var base for russiske jagerfly, russiske piloter og russiske eksperter på flere områder. Den delen som russerne befant seg på ble spart under det amerikanske rakettangrepet, som tok til 03.40 lokal tid,  7. april. Men dette rent fysisk er så nært knyttet til utgangspunktet for angrepet med nervegass, på samme base og på samme flyplass, knyttes Vladimir Putins utsendinger stadig nærmere til denne formen for krigføring. Nå ser det ut til at det kan komme flere dokumentasjoner på forbindelsen til Putin og Moskva; noe som uvilkårlig vil føre Vladimir Putin inn for internasjonale domstoler. Dette vil bli vanskelig å omgå og unngå, dersom dokumentasjonene er klare nok. Så langt er det indikasjoner på at rapportene og bevisene vil bli nokså detaljerte.

Roy Vega

13. april 2017