Trump får massiv støtte etter rakettangrep

Politikere ledere i alle store land i Europa har gitt uforbeholden støtte til Donald Trump i forbindelse med det amerikanske angrepet på flybasen som etter alt å dømme var utgangspunkt for Assad-regimets siste angrep med kjemiske våpen i Syria. Den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, var tidlig ute og påpekte at det internasjonale samfunn nå måtte foreta seg noe etter det siste kjemiske angrepet i Syria.

8 store og armerte flyhangarer, 20 kampfly, et stort varelager for våpen og utstyr og et ukjent antall kamphelikoptre ble ødelagt under det amerikanske rakettangrepet. Et angrep som nå får uforbeholden støtte fra en rekke land i Europa, i Austeralia og Israel. Talsmenn for det amerikanske forsvaret har pekt på at det nettopp var Shayrat-basen som gjennomførte gassangrepet som tok livet av mer enn 85 personer og som har skadet enda flere. Det skal også ha blitt lagret kjemiske våpen på denne militærbasen, som i hovedsak var en flyplass der en rekke kampfly befant seg inne i armerte bunkere. Bunkere som ble ødelagt i det amerikanske Tomahawk-raketter smøg seg inn langs bakken og inn gjennom portene. Så mye som 20 kampfly skal ha blitt ødelagte, flere viktige våpenlagre, lagre for flybensin og teknisk militærutstyr. Det skal nå være klart at det også befant seg en rekke russere med utstyr med utstyr nettopp på Shayrat-basen, men deres brakker og utstyr ble spart under rakettangrepet fredag morgen.

Syriske generaler inspiserte skader

7. april kom en militær, syrisk delegasjon på 38 offiserer og generaler til den ødelagte militærflyplassen Ash Shayrat (Ash Shai’irat). De kunne konstatere at et stort militærlager på flyplassen var helt ødelagt og utbrent etter det amerikanske angrepet. Av en eller annen grunn valgte delegasjonen å holde betryggende avstand til en del av disse fasilitetene, selv om de var der nettopp for å inspisere ødeleggelser. Fem jagerfly stod igjen, men av disse skal flere være i dårlig forfatning. 8 flyhangarer er ødelagte, og hver av dem kan normalt skjule flere jagerfly. Men alt som var inne i hangarene er ødelagt. En rekke medier har hevdet at flystripen på flyplassen ble spart. Ut fra satellittbilder som er tatt etter angrepet er det imidlertid mulig å se ødeleggelser (kratre) også på hovedflystripen. Det er fortsatt usikkert om flere kamphelikoptre røk med i angrepet. Dette er sensitivt da flere av disse kamphelikoptrene – på linje med en del av de ødelagte jagerflyene – er/var i bruk av russiske piloter.

9. april 2017

Roy Vega