USA: Russiske eller syriske fly utførte kjemiske angrep

Det amerikanske angrepet mot den syriske flybasen som etter alt å dømme ble brukt under nok en angrep med kjemiske våpen 4. april – har utløst en helt ny situasjon i Syria, og også internasjonalt i forhold til land som Russland og Iran. Det amerikanske angrepet kom som et direkte svar på bruken av kjemiske våpen i Assad-regimets regi.

Den britiske utenriksministeren har lørdag 8. april avlyst et planlagt besøk i Moskva, som en direkte følge av den spente situasjonen i Syria.

Det amerikanske fjernsynsselskapet CNN og nyhetsbyrået Associated Press viser til kilder i det amerikanske forsvarsledelsen, Pentagon, som bekrefter at det nå fra amerikansk side undersøkes om russiske jagerfly deltok aktivt i angrepet med kjemiske stridsmidler i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen 4. april.

Et bestemt russisk jagerfly kan i følge kilder i Pentagon ha bombet et sentralt sykehus i området – “i den hensikt å ødelegge bevis for bruk av kjemiske stridsmidler.”

I følge militære talsmenn i USA skal det ha vært russiske soldater og offiserer  forlagt på den syriske militærflyplassen som ble angrepet med amerikanske raketter fredag morgen. Det er Fox News som melder dette. Det er foreløpig ukjent om også Iran og Hezbollah hadde personell og materiell knyttet til denne basen.

Det mest alvorlige gassangrepet i det 21. århundre fant sted i Syria i 2013, da Assad-regimet skjøt ut nervegass med artilleri i østlige delen av Ghouta, en forstad av Damaskus. Den nest alvorligste angrepet kom 4. april i år, fra samme avsender, nå rettet mot Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i det vestlige Syria.

Etter nok et angrep med nervegass i Syria uttalte den amerikanske utenriksministeren, Rex Tillerson, dette torsdag:

Vi er sikre på at det dreier seg om et angrep fra Bashar al-Assads regime og vi er sikre på at det dreier seg om bruk av sarin nervegass.

Den tidligere Obama-administrasjonen skal ha brukt flere uker på å planlegge en aksjon etter det forrige gassangrepet i president Bachar Assads regi i 2013. Av en eller annen grunn kom det ingen aksjon, og med dette ble det åpnet vei for betydelig økt russisk nærvær i Syria. Fra og med oktober 2015 har Putin-Russland vært direkte engasjert i den syriske borgerkrigen, for å redde stumpene for president Assad. Det er vanskelig å se de gjentatte gassangrepene mot den syriske befolkning uavhengig av de russiske ambisjonene i Syria, da praktisk talt alt av avansert militærmateriell kommer fra Russland, fulgt av russiske rådgivere.

 

Med rekkevidde på opp til 2500 kilometer er de amerikanske Tomahawk-rakettene effektive våpen. De ble først utviklet gjennom 1970-årene, beregnet for oppskyting fra ubåter. Men rakettene er betydelig modifiserte, med nye styringssystemer som gir betydelig presisjon. De utallige flyhangarene som ble rammet i Syria fredag morgen er et eksempel på hva slike raketter kan utføre. 59 raketter var nok til å ødelegge en svært strategisk flyplass, der det i følge militære talsmenn befant seg både russere og kjemiske stridsmidler.
Med rekkevidde på opp til 2500 kilometer er de amerikanske Tomahawk-rakettene effektive våpen. De ble først utviklet gjennom 1970-årene, beregnet for oppskyting fra ubåter. Men rakettene er betydelig modifiserte, med nye styringssystemer som gir betydelig presisjon. De utallige flyhangarene som ble rammet i Syria fra kl. 04.40 fredag morgen lokal tid, er et eksempel på hva slike raketter kan utføre: 59 raketter var nok til å ødelegge en svært strategisk flyplass, der det i følge militære talsmenn befant seg både russere og kjemiske stridsmidler, samt utallige jagerfly og våpenlagre.

Ny amerikansk politikk

Det amerikanske rakettangrepet mot Shayrat fredag morgen var godt planlagt: Den store, militærfly-base sørøst for byen Homs ble rett og slett helt ødelagt. Med dette rakettangrepet mot en større syrisk militærbase innleder en ny, offensiv strategi fra amerikansk side i forhold til Syria.

 

Det var kraftige og finstilte Tomahawk-raketter (TLAM) fra de to amerikanske marinefartøyene USS Poter og USS Ross i det østlige Middelhavet som ble skutt mot den syriske flybasen, fra kl. 4.40 syrisk tid 7. april:  – 59 av 60 raketter traff sine mål, bekreftet kaptein Jeff Davis, talsmann for Pentagon. Den syriske flybasen ble total-ødelagt. Det meste av bunkere, flyhangarer, lagre for flybensin, våpensystemer og annen logistikk ble helt ødelagt og fremstår som ubrukelige. Et stort antall jagerfly ble også ødelagt under angrepet.

Det er åpenbart nulltoleranse i Trump-administrasjonen for bruk av kjemiske stridsmidler i Syria. Dette er forlengst kommunisert gjennom diplomatiske kanaler, lenge før det amerikanske rakettangrepet nå kom.

Dramatisk for Putin

Den amerikanske militærledelsen ser nå etter bevis for at russere var involvert i det kjemiske angrepet i Idlib-provinsen i Syria, der mellom 80 og 100 personer døde og mange flere skadet tirsdag 4. april.

Om det nå skulle vise seg at det faktisk var et russisk jagerfly som bombet nettopp det sykehuset i Khan Sheikhoun som mottok flest skadde pasienter etter det kjemiske bombeangrepet , vil dette isolert sett utløse en hel serie tiltak både fra USAs og NATOs side.

Fox News har sitert militære talsmenn i USA som har bekreftet at mellom 12 og 100 russiske militære befant seg på den militære flyplassen i Syria som fredag morgen ble angrepet med 60 amerikanske raketter. I følge de samme talsmenn gjorde USA seg store anstrengelser for å unngå å ramme brakkene der russerne befant seg under angrepet. Bilder som er vist på Fox News viser at utallige betongbunkere på en flyplass er rammet av raketter eller andre eksplosiver. Presisjonen synes å ha vært like omfattende som imponerede, all de kraftige Tomahawk-raketter tross alt er skutt fra skip langt utenfor den syriske kyststripen.

 

Slik så en rekke flyhangarer ut på den syriske militærflyplassen etter det amerikanske angrepet fredag morgen.
Slik så en rekke flyhangarer ut på den syriske militærflyplassen etter det amerikanske angrepet fredag morgen. De 59 amerikanske rakettene som traff flyplassen har øyensynlig hatt svært stor presisjon – og borret seg inn i utallige hangarer langs bakken..

Tett samarbeid mellom Assad og Putin

Det er fra før av kjent at det er meget tett kontakt mellom Vladimir Putins stab og Assad-regimet, og at Iran også er med i et oppløp som i økende grad  bekymrer Israel. Det synes som om Vladimir Putin nå bevisst går inn for å øke temperaturen i Syria og Midtøsten forøvrig, for blant annet å legge press på NATO-land for å få opphevet sanksjonene mot Russland etter angrepet på Ukraina. Både Putin selv om en rekke av hans medarbeidere er personlig rammet av de økonomiske sanksjonene, som nå hindrer pengestrømmen mellom utallige selskaper som Putins oligarker råder over – og som de må holde liv i for selv å overleve politisk. Det dreier seg helt samtidig om en omfangsrik skygge-økonomi som er holdt utenom det russiske statsbudsjettet, men som utgjør en betydelig del av selve maktgrunnlaget for Putins nærmeste medarbeidere og – ikke minst – deres store, mafia-lignende karteller i en rekke land.

Bilder som ble tatt inne i de utsvidde hangarene etter det amerikanske angrepet viser vridde og smeltede (!) jagerflydeler.
Bilder som ble tatt inne i de utsvidde hangarene etter det amerikanske angrepet viser en rekke vridde og smeltede (!) jagerflydeler. Bare i denne hangaren, bygd i massiv armert betong, er det vrakdeler etter to russiskproduserte jagerfly. Det fantes også helikoptre på denne strategiske militærflyplassen.

Putin: “USA med aggressiv handling”

I Moskva har Putins medarbeidere fordømt det amerikanske rakettangrepet og karakterisert det som “en aggressiv handling mot en suveren stat, og brudd på internasjonal lov.” Fra russisk side er det utviklet et imponerende propaganda-apparat, både for å sverte den nye amerikanske presidenten optimalt, og for å splitte NATO i forhold til Ukraina og Syria. Det er allerede kjent at flere europeiske statsledere har uttrykt skepsis til den nye, fritt-talende amerikanske presidenten. Dette har Putins apparat selvsagt forstått å utnytte, for alt hva det er verd.

Israel følger med

Både statsminister Benjamin Netanyahu og hans utenriksminister Liberman har fordømt angrepet med nervegass i Syria. Den israelske utenriksministeren har i et intervju med avisen Yediot Aharonot sagt at det ikke finnes tvil om at det er den syriske presidenten, Bachar Assad som står ansvarlig for det nye gassangrepet 4. april. – Angrepet ble utført på direkte ordre fra den syriske presidenten, hevdet Liberman, og la til:

Det forferdelige i denne historien er at de som ble evakuert fra området for gassangrepet, ble angrepet for andre gang med kjemiske våpen da jagerfly angrep sykehuset de var på.

Israel har selvsagt merket seg at det stadig finnes kjemiske stridsmidler igjen i Syria, som enkelt kan transporteres ut med fly og artilleri. Sett med israelske øyne er dette slett ikke betryggende, i kombinasjon med en opptrapping der Iran synes å ha kommet i et operativt modus stadig mer preg av en proxy-funksjon på linje med Hezbollah-milits som primært er basert i Libanon – med sine enorme rakett-arsenaler. Fra militære operasjonssentra i Israel er det tatt høyde for at Putins nærmeste venner i Midtøsten er Israels iltreste fiender. Så langt har Israel kjørt hardt på gjennom velsmurte diplomatiske kanaler til Moskva, men dersom den iranske opptrappingen fortsetter i retning av Golan og ikke minst bak Hezbollah-militsens store rakett-arsenaler, kan Israel velge å forsvare seg – etter føre-var-prinsippet. Israel er nemlig et så lite og så kompakt land at en verken kan risikere raketter med kjemiske stridsmidler eller andre midler mot tett befolkede byer og tettsteder. Så langt er imidlertid alt rolig i Israel, men en følger naturlig nok godt med på hva som foregår på syrisk side nå om dagene.

8. april 2017

Roy Vega