Russisk general bak Syrias kjemiske våpenprogram

Den ukjente og nå avdøde general Anatoly Kuntsevich er trolig designer og en hovedmann bak den gjentatte bruken av kjemiske stridsmidler i den syriske hæren. En hær som i sin helhet, praktisk talt på alle nivå, er bygd opp etter russisk mønster, med russiske våpen, våpensystemer og ikke minst russiske rådgivere.

USA kan fra nå av komme til å svare på den gjentatte bruken av kjemiske våpen fra Assad-regimets side. Dersom dette ikke stanser, kan det nemlig få katastrofale følger – all den tid kjemiske våpen fortsatt inngår i militær taktikk i regi av president Bachar Assad og hans bakmenn.

For få dager siden har Assad-regimet i Syria gjennomført planmessige angrep med kjemiske stridsmidler, og sendte med dette igjen ut illevarslende signaler til det internasjonale samfunn. Denne gangen er det flere områder i og rundt Khan Sheikhoun i byen Idlib i det krigsherjende landet som fikk merke den kyniske, kjemiske krigføringen. Normalt skulle denne type terror-krigføring ha utløst reaksjon fra internasjonale domstoler forlengst, men Putin-Russland har så langt lagt ned veto. FN synes helt indisponert i forhold til dette.

Kjemiske stridsmidler brukt flere ganger

Bruken av kjemiske våpen har nå vært brukt ved flere anledninger av det syriske regimet i løpet av den seks år lange borgerkrigen i Syria. Det hele synes å inngå som ett av flere metoder for å handlingslamme sivile og politisk opposisjon i områder en vet at ulike opprørsgrupper står sterkt. Bruken av klorin- og nervegass har imidlertid lange tradisjoner i den russiske hæren, med spredningseffekt til Syria gjennom 1980- og 1990-årene.

Da nervegass ble brukt av Assad-regimet i hovedstaden Damaskus 21. august i 2013, da 1,429 personer drept. Senere er slike stridsmidler brukt ved flere ganger av Assad-regimet i Syria. Den russiske president Vladimir Putin har tidligere tilbakevist at dette er tilfelle, og karakterisert det som nonsens. Men det syriske programmet for kjemiske våpen synes fortsatt å være bygd opp med russisk ekspertise.

Generalløytnant Anatoly Kuntsevich var inntil sin død i 2002 en av de aller fremste designerne for kjemiske og biologiske stridsmidler i Sovjet og (senere) Russland. De fleste vestlige sikkerhetsorganer som følger med på utvikling av slike våpensystemer peker ut nettopp denne mannen som en meget sentral arkitekt, også når det gjelder overføring av kjemiske våpen til Syria.
Generalløytnant Anatoly Kuntsevich var inntil sin død i 2002 en av de aller fremste designerne for kjemiske og biologiske stridsmidler i Sovjet og (senere) Russland. De fleste vestlige sikkerhetsorganer som følger med på utvikling av slike våpensystemer peker ut nettopp denne mannen som en meget sentral arkitekt, også når det gjelder overføring av kjemiske våpen til Syria – som fortsatt er i bruk.

Generalløynant Anatoly Kuntsevich er altså den russiske militærlederen som i tidlig i 1990-årene oppgraderte de russiske programmene for kjemisk krigføring, der generalens forbindelser nettopp til Syria ble viet oppmerksomhet av en rekke vestlige sikkerhetsorganer.

Kuntsevich fikk Lenin-prisen for sin innsats knyttet til videreutvikling av russiske, kjemiske våpenprogrammer. En virksomhet som ble videreført i overgangen mellom Sovjet-tiden og 1990-årene under Jeltsin, i et omfang som nokså klart peker inn i vår tid – og ikke minst i retning av Syria.

General Kuntsevich har hatt et større laboratorium til sin rådighet i tilknytning til denne lysskye virksomheten. Tradisjonelt har det ikke vært den militære-, men sivile russiske etterretningtjenesten, KGB (Nå FSB og SVR) som har hatt ansvar for utvikling og logistikk for kjemiske våpen, og spesielt sarin-gass som har vært brukt i Syria.

Under Boris Jeltsins ledelse ble general Kuntsevich en periode faktisk etterforsket på russisk side for å ha levert over 800 kilo nervegass til Syria. I november 1995 iverksatte USA sanksjoner mot denne nervegass-generalen nettopp for “å ha støttet Syrias program for kjemiske våpen”. Under en retur til Russland fra Syria med fly i 2002 døde general Anatoly Kuntsevich.

Roy Vega

4. april 2017