Utilslørt boikott-propaganda i Dagbladet

Dagbladet (se faksimile over) kom 31. januar med en stort oppslått artikkel der en altoverveiende del av stoffet er hentet fra boikott-kampanjen mot Israel. “Europas fem største pensjonsfond har til sammen 7.5 milliarder euro i investeringer i selskaper med virksomhet i og rundt ulovlige bosetninger i okkuperte palestinske territorier.” En tilsvarende versjon, med dansk vinkling, finnes på Danwatch sin nettside.

I propaganda-artikkelen, som er skrevet ut som en ren nyhetsartikkel av Dagbladets journalist Amanda Nordhagen Valnum, henvises det til en undersøkelse fra Danwatch. Her mener man å kunne påvise at det norske oljefondet og oljefond i andre europeiske land har gjort investeringer i Israel, og ikke bare det, men også i selskaper som kan knyttes til virksomheter “i og rundt okkuperte områder”. Om ikke alle selskapene som er navngitte har noe som helst med nevnte “okkuperte områder” å gjøre, verken direkte eller indirekte, er underordnet. Hva som er okkupert er heller ikke nærmere definert. Her gjelder det nemlig å score propaganda-poeng, ut fra det faktum at ulike fonds i Europa investerer i israelske selskaper og vise versa. Det er med andre ord Israel man er ute etter, i kjent boikott-modus. Noen nærmere definisjon eller avgrensning knyttet til fraser som “i og rundt okkuperte områder” finnes heller ikke i propaganda-artikkelen på Danwatch sin nettside, og slett ikke i en nesten identisk artikkel gjengitt i Dagbladet 31. januar.

Trives best under overflaten?

Hva er så Danwatch og Norwatch? Dette er politisk ladede, venstreorienterte grupperinger som angivelig på ‘fritt grunnlag’ skal drive nyhetstjeneste basert på kritisk research på det utenrikspolitiske feltet; men som av en eller annen grunn har mer brodd mot Vesten i alminnelighet og Israel i særdeleshet, så mye mer enn mot noe andre land i verden.

Den norske Norwatch, som bygger på nøyaktig samme modell som danske Danwatch,  sorterer formelt under nettverksorganisasjonen “Fremtiden i våre hender”; en nettverks-organisasjon som har hatt samme fysiske adresse som en rekke ideelle (front)organisasjoner  på den politiske venstresiden. Ut fra dette ligger det så en hel rekke kadre og nettverksgrupperinger med mer eller mindre maskert ideologisk tankegods. Boikott-kampanjen mot Israel kjøres av flere frontorganisasjoner i disse nettverkene, der Norwatch og Danwatch bare er noen av dem. Kjennetegnet er en type agenda-journalistikk der Israel er svarteper, i utgangspunktet, og der opphavsmenn, råtekst, paroleutforming og ikke minst celler og kontaktnett (i og utenfor sentrale media) synes å trives best under overflaten.

Roy Vega

31. januar 2017