Netanyahu på offisielt besøk til Trump 15. februar

En av de aller første statslederne i verden som kommer til Washington DC, Det Hvite Hus og – ikke minst – president Donald Trump er Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Allerede 15. februar er det duket for storstilt besøk i Det Hvite Hus. Dette sender isolert sett et kraftig signal ut til verden og Midtøsten, og bærer bud om et kapittelskiftet som nå synes å komme i Midtøsten.

Sensitivt i forhold til Egypt og Saudi-Arabia

En av årsakene til at Donald Trump nå er den primære målskive for agenda- og kampanje-journalistikken synes å være nettopp det faktum at det i teamet rundt Trump befinner seg såvidt mange uttalte Israel-venner. Nå kan det enda ta noe tid før den amerikanske ambassaden i Tel Aviv flyttes til Jerusalem, da det sakte skal endres kurs på skuta i amerikansk utenrikspolitikk, der realpolitiske føringer blant annet favner land som Egypt og Saudi-Arabia. Egypt på grunn av at det strategiske landet kommer under press fra Putin-Russland, og Saudi-Arabia på grunn av landets konstruktive bidrag i kampen mot IS.

Den nye administrasjonen i Washington må forholde seg til en kongress, et utenriksdepartement og utenrikspolitiske føringer som innebærer at en ikke uten videre kan flagge Israel foran alt og alle. Likevel, signalene som nå sendes ut til verden fra Det Hvite Hus forteller om en ny president som ikke er redd for å skjære gjennom og stå og gå for den politikken han har tilkjennegitt overfor sine velgere.

Iran og Putins stab fisker i rørt vann

Det kommer utvilsomt demonstrasjoner i forkant av Netanyahu’s besøk i Washington 15. februar. Både i Iran og Vladimir Putin vil fortsette å fiske i rørt vann. Under alle omstendigheter vil det bli spennende å se hva de nye, tette båndene mellom Washington og Jerusalem vil medføre i praktisk politikk. Det vil imidlertid være nok av personell i det amerikanske utenriksdepartementet og delvis også på det militærstrategiske feltet som vil advare mot for sterk flagging av det israelske vennskapet inn i en periode da USA er avhengig av fortsatte allianser til innflytelsesrike arabiske land – i den fortsatte kampen mot IS og islamister forøvrig. Men Donald Trump synes ikke å være lettskremt i så henseende.

Roy Vega

31. januar, 2017