Kampanjeleder mot Trump – støtter PLO og Hamas

Hun heter Linda Sarsour, har palestinsk-arabisk bakgrunn med amerikansk statsborgerskap, og er samtidig øverste leder for den store arabisk-amerikanske organisasjonen AAA. Den samme Sasour har vært en av de to mest sentrale lederne for “Kvinnemarsjen” mot Donald Trump. Nå snur Linda Sarsour seg med ett mot Israel. Det er ikke et utslag av tilfeldigheter.

Som ventet blir nå den pågående medie-kampanjen mot den nyvalgte amerikanske presidenten, Donald Trump, koblet direkte til en kampanje mot Israel – og til tøtte for PLO og Hamas. Den Arabisk-Amerikanske Organisasjon har sin leder (Executive Director), Linda Sarsour, helt i toppen av “Kvinnemarsjen” og i kampanjeledelsen forøvrig mot Donald Trump; men som nå helt samtidig fronter PLOs og “palestinernes frihetskamp”, i følge Jerusalem Post.

I dobbeltrolle med dobbeltkommunikasjon

Linda Sarsour ble først kjent for noen år siden, da hun kjempet for muslimske rettigheter i New York med omland. Gradvis har hennes argumentasjon blitt mer og mer rettet mot politiet i New York for påstått politivold, der utsagn og resonnementsrekker stort sett følger i samme spor som den ytterste, politiske venstreside i USA.

Sarsour har gjennom sin argumentasjon om menneskerettigheter også hempet inn mye av sin retorikk fra multikultur-doktrinen, og krevd at muslimer skulle ha like rettigheter som jøder og kristne i New York og USA. En form for likestilling som slett ikke er uproblematisk, grunnleggende islamsk ideologi tatt i betraktning.

Som “menneskerettighetsforkjemper” i New York og USA har Linda Sarsour etter hvert blitt et kjent navn, og klatret helt til topps i den mektige Arabisk-Amerikanske Organisasjon (AAA), som så har sikret seg mye av det reelle lederskapet i “Kvinnemarsjen” mot Donald Trump. I forsettelsen av dette har Sarsours stadig utvidet sin argumentasjon og aksjon, slik at den samtidig rettes mot Israel i sterke ordelag, og for “palestinsk frihet”.

“Nothing is creepier than Zionism” – Ingenting er mer ynkelig enn sionismen, skrev Sarsour på sin twitterkonto i oktober 2012. Hun er også en kjent talskvinne for boikott av Israel, og har i perioder vært en del av denne kampanjen som har pågått på amerikanske universiteter og høyskoler de siste årene.

Slike sammenkoblinger av organisasjoner og personer i organiserte nettverk finnes det mange eksemplet på. Felles for slike oppsett er gjerne at en opptrer med felles paroler rettet mot USA og Israel, og omvendt. Om det dreier seg om kamp mot presidenter og statsministre har det i praksis – og svært ofte – vært fylt opp med resonnementer mot landene som sådan.

Agenda-journalistikk og ny NGO-kampanje

Den internasjonale medie- og NGO-kampanjen som nå rulles ut mot Donald Trump bærer i seg mange likhetstrekk med tidligere kampanjer mot de amerikanske presidentene Ronald Reagan, George W. Bush og statsminister Margaret Thatcher i Storbritannia. Nå har Trump gjennom sitt eget formspråk selv bidratt til å stimulert aksjonistene, men gjentagelsene, frasene og retorikken i media har nå så mange fellesnevnere og likhetstrekk i tråd med tradisjonell agenda-journalistikk og retoriske oppbygging forøvrig – at det ikke lenger er mye tvil om at det befinner seg kampanje-stormere foran og bak kulissene som i stadig økende grad vil koble kampanjen mot Donald Trump til en kamp mot Israel, til støtte for det palestinske prosjektet – slik dette konseptet først ble formet under den tidligere egyptiske diktatoren Gamal Abdul Nasser fra 1959-60, og senere operasjonalisert under begrepet “Den palestinske frigjøringsorganisasjonen” PLO fra 1964, stadig i et panarabisk bilde. I perioden 1967 til og med 1969 ble PLO reorganisert i en regulær kamporganisasjon for terrorisme – systematiske angrep på sivile, ikke bare i Israel, men også i land som Jordan og Libanon; etter hvert med spredning til Europa gjennom flykapringer og annet.

 

Det palestinske prosjektet som ble operasjonalisert av Egypts tidligere diktator Gamal Abdul Nasser, med Yassir Arafat under vingene - står for fall. Hybriden av islamsk hellig krig mot jøder og marxistisk væpnet revolusjon har blitt til et tapsprosjekt. Det er verken fundament eller rammeverk for en ny arabisk statsdannelse i Judea og Samaria. Dette innser mange arabiske ledere også nå, mens det igjen vil bli forsøkt mobilisert for mer terrorisme. Denne gang praktisk talt uten ryggdekning fra andre land enn Iran.
Det palestinske prosjektet som i sin tid ble operasjonalisert av Egypts tidligere diktator Gamal Abdul Nasser, med Yassir Arafat under vingene – står for fall. Hybriden av islamsk hellig krig mot jøder og marxistisk væpnet revolusjon har blitt til et tapsprosjekt. Det er verken fundament eller rammeverk for en ny arabisk statsdannelse i Judea og Samaria. Dette innser mange arabiske ledere også nå, mens det igjen vil bli forsøkt mobilisert for mer terrorisme. Denne gang praktisk talt uten ryggdekning fra andre land enn Iran.

 

PLO og den palestinske administrasjonen (PA) har hatt alt å vinne på direkte dialog med Israel og samtidig reorganisering av egne, militante konsepter og mål (“frigjøring av Palestina”) – til et sivilisert liv uten terrorisme innfelt i konseptet. Men nå haster det åpenbart med ny mobilisering i denne dunkle delen av den palestinske leiren, og med det skriver trolig PLO/PA seg ut av historien. Det er lett synlige trøtthetstegn på palestinsk/arabisk side.

Kampanjen mot Donald Trump vil nok snart bli synonymt med kamp mot USA og Israel, i ny innpakning rundt gammelt – og voldelig – ideologisk tankegods, der ligitimering av fortsatt terrorisme ligger i bunnen. Selv om Vladimir Putin og hans team i Moskva kommer til å fiske i rørt vann i tiden fremover vil dette også fortone seg som en anakronisme: Nå gjenstår det faktum at en ny generasjon israelere og særdeles mange arabere selv i Arafat-land har mistet troen på en ny arabiske statsdannelse i Judea og Samaria, med en tilhørende enklave i Gaza. Så, i fortsettelsen er det nok snarere den palestinske administrasjonen (PLO/PA) som må reorganisere sitt voldsforherligende, anti-semittiske konsept og tankegods, så mye mer enn den nye administrasjonen i Washington DC eller Israels politiske ledelse. Det kommer et kapittelskifte i Midtøsten nå.

Roy Vega

24. januar 2016