Kristent TV-nettverk populært i den arabiske verden

Den internasjonale, kristne TV-stasjonen SAT-7 kan notere seg betydelig og sterkt økende popularitet i den arabiske verden. I en omfattende meningsmåling der 27 000 personer er spurte i perioden april – juli 2016, viser seertallene en kraftig økning i antall seere, på hele 76 prosent siden 2011. Det er Normisjon som forteller dette på sin hjemmeside.

Svært mange oppgir i nevnte undersøkelse at de ser på en av de tre kanalene til SAT-7 daglig, og antallet seere i den arabiske verden, inklusive nordlige Afrika øker sterkt.

Det er utrolig motiverende, da vi hadde forventet at vanlige nyhetskanaler var førsteprioritet for tiden, med tanke på alt som skjer i denne regionen. Dette forteller Dr. Terence Ascott, grunnlegger og fungerende leder for SAT-7. Den store TV-stasjonen  har også en egen barnekanal, SAT-7 KIDS, der det bl.a. drives skoleundervisning. Det siste synes også å ha blitt en kjempesuksess.

Det kristne TV-nettverket SAT-7 har sendinger på arabisk, persisk og tyrkisk, og sender til over 22 land i Midtøsten og Afrika, samt 50 land i Europa.

I den arabiske verden er det kjent at mange kristne velger å skjule sine holdninger. Derfor er det få som egentlig kan inngi et nøkternt overslag over hvor mange kristne som faktisk finnes i denne delen av verden. I tillegg kommer mange “grensegjengere” med kristen orientering og som er positive til kristne budskap.

Roy Vega

15. januar 2016