2400 år gammel David-stjerne i gulvmosaikk

I den bibelske byen Shiloh i Samaria er det funnet 2400 år gammel mosaikk i et gulv, der en David-stjerne er et stort og sentralt motiv. Dette er i et område FN mener er “okkupert” av jøder, og der det ut fra en samtidig, pågående historisk nyorientering er “ulovlige jødiske bosettinger”. Shiloh er stedet hvor Paktens ark var aoppbevart, og fungerte en periode som kongedømmet Israels hovedstad, helt til det første tempelet ble bygd og arken flyttet til Jerusalem. I dag er stedet kalt Khirbet Seilun.

Om det har bodd jøder i området i mer enn to tusen år skal ikke dette lenger betraktes som gyldig historie. Denne formen for omskriving av historien ble rettet mot jøder også i mellomkrigstidens Europa.

R. Vega

25.12.2016