Media: USA’s nye ambassadør til Israel – er Israel-vennlig

Det går kast i kule i media etter at Donald Trump’s nyutnevnte ambassadør til Israel, David Friedman, viser seg å være en Israel-venn som tidligere har uttalt seg til fordel for Israel i full offentlighet. Og siden det samtidig påpekes at den påtroppende ambassadøren er jøde, kommer det flere bekymringstunge mediekommentarer. Midt oppe i dette snakker den kommende administrasjonen i Washington om å flytte USA’s ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, så – skandale-overskriftene vil nok trolig komme tett også i våre hjemlige medier.

Sønn av Milton Friedman

David Friedman er sønn av den verdenskjente økonomen Milton Friedman, og eplet har egentlig ikke falt så langt fra stammen. Også Davids mor, Rose Friedman var økonom. Men David er mer direkte politisk orientert og engasjert enn sine foreldre, og er i dag toppekspert på politikk, økonomi og juridiske spørsmål, der redusert og spredning av statsmakt fremstår som et prinsipp. Slik tilhører den nye amerikanske ambassadøren i Israel en konservativ tradisjon, men er samtidig en spennende impuls. David Friedman har også tidligere uttalt seg slik til media at han betraktes som en tviler i forhold til det å etablere jøderene områder i store deler av Judea og Samaria. Underforstått er den nye ambassadøren trolig også i tvil om at en ny arabisk stat mindt i Israel egentlig er veien til fred i Midtøsten. Dette, også under henvisning til folkerettslige prinsipper. Men altså, for media har det blitt til et stort poeng at den nye amerikanske ambassadøren i Israel faktisk er Israel-vennlig.

Roy Vega

18. desember 2016