F 35 Adir – ny generasjon jagerfly landet i Israel

De første to jagerflyene av typen F-35 I – med tilnavnet “Adir” landet i Israel 12. desember. Bare minutter etter landingen fikk flyene påklebret logoen til det israelske luftforsvaret – med israelske medier behørig tilstede. Flyene landet elegant på den militære flyplassen Nevatim AFB. Det dreier seg om intte mindre enn introduksjon av den femte generasjonen med fly i det israelske luftforsvaret. Prosessen for å få F-35 til Israel startet våren 2008, og akselererte først med en bestilling på 33 jagerfly. I november i år besluttet den israelske regjeringen imidlertid en utvidelse av ordren til i alt 50 nye jagerfly produsert i USA.

Sensorer for identifisering og rask samordning

Jagerflyene vil bli påmontert det aller siste av israelsk høyteknologi, der sensorene nok utgjør de største nyvinningene: De nye jagerflyene kan identifisere, scanne og følge en rekke mål samtidig – med rask, høy og presis oppløsning. Teknologien det er snakk om forkortes AESA og ECM, og identifiserer mål 360 grader rundt flyet og på bakken. Omsatt og samkjørt med helt ny israelsk kommunikasjonsteknologi betyr dette helt ny og rask samkjøring med land- og sjøstridskrefter; og som gjør at ulike forsvarsenheter kan koordinere aksjoner mot samme mål og målområder – mye raskere enn før. Teknologien som nå rigges i de nye jagerflyene kan også samle og bearbeide data fra andre stridskrefter på en felles kommunikasjonsplattform. Denne type samkjøring er allerede øvd, særlig i den israelske Nordkommandoen, det siste året. Ulike artilleri-enheter, som nå drar nytte av en ny type, avanserte smart-raketter, helikoptre og infanteri-styrker er allerede trente for helt ny samordning i det israelske forsvaret – som nå også inkluderer marinefartøy og ubåter.

Pilot-hjelmen, F-35 HMD, er helt unik. Integrert med israelsk teknologi slettes skillet mellom dag og nattsyn, samtidig som et helt spekter av operativ informasjon avleses i selve visiret.
Pilot-hjelmen, F-35 HMD, er helt unik. Integrert med israelsk teknologi slettes skillet mellom dag og nattsyn, samtidig som et helt spekter av operativ informasjon avleses i selve visiret.

Forsinket av lav tåke i Italia

Etter planen skulle de to jagerflyene lande i Israel kl. 14.30 mandag. Men på grunn av lav tåke i Italia, der flyene har hatt et transitt-opphold på vei fra USA, ble mottaket av jagerflyene utsatt helt til kl. 19.30 samme dag. Normalt har F-35 jagerfly ingen problemer i tåke, men så enkelt som de er utrustet under transport – uten å være operativt “rigget” med utstyr – er det ingen som vil ta sjanser på problemer i tett tåke så lenge det kan unngås. Slik fikk mange involverte i Israel god tid til å snakke sammen mandag. Og det kan ha kommet mye godt ut av det. Den nye israelske forsvarsordningen med langt tettere og raskere samkjøring av land-, luft- og sjøtidskrefter, innebærer mye administrativ tilrettelegging, der møtevirksomhet utgjør en ikke uvesentlig del av prosessen. Men der var også humorister i forsamlingen på flyplassen som ikke kunne motstå å kommentere den italienske tåka. Israelske forsvars-veteraner har advart mot for stor tiltro til all finstilt elektronikk som nå følger med de fleste viktige våpensystemer av betydning,

 

Koordinerer med NATO

Israel er et land der kort varslingstid og rask respons betyr mye for evnen til å redde og forsvare et lite land som stadig utfordres av uvennlige krefter, i en arabisk og muslimsk verden der frontene stadig skifter, og der respekten for menneskeliv stadig er lav. De israelske pilotene ombord i F-35 Adir får de fleste data lett synlig og lesbart i visiret på hjelmen sin og i dette ligger et helt sett av hemmelige nyvinninger NATO nok også vil sette pris på etter hvert: Israel har en fast delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, og dette vil nok snart gjøre seg utslag i form av høyteknologiske utvekslinger der israelsk teknologi allerede skal være betydelig verdsatt. Det dreier seg stadig om særdeles avanserte signal- og varslingssystemer som også er festet på bakken, og som blant annet forteller alt om flyets våpen, våpenbruk og flykroppens helsetilstand i lufta – til enhver tid. I det israelske våpenprogrammet er det lagt inn muligheter for anskaffelse av en spesialtype av F-35, som kan operere fra hangarskip og fra spesielt korte flystriper. Sikkert er det at de 50 jagerflyene som nå integreres i det israelske luftforsvaret representerer en kjempeløft for Israels sikkerhet.

Roy Vega

13. desember 2016